Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сия - Намерени са 78 думи от търсенето
мисия - мн. мисии, ж. 1. Отговорна задача, поръчение. Военна мисия. 2. Важно историческо значение и роля на лице или група. 3. Постоянно д...
вайсия - (санскр. vaisya)Лице от третата индийска каста (търговци, занаятчии и земеделци).
кайсия - мн. кайсии, ж.1. Овощно дърво с ароматни оранжеви плодове с костилка. Засадихме две кайсии.2. Плодът на това дърво. Купих два кило...
саксия - мн. саксии, ж. Глинен съд, в който се отглежда стайно цвете. По терасите има саксии с цветя. // прил. саксиен, саксийна, саксийно,...
ужасия - мн. ужасии, ж. Сцена, явление, което предизвиква ужас.
хамсия - мн. хамсии, ж. Вид дребна черноморска риба със странично сплеснато тяло. // същ. умал. хамсийка, мн. хамсийки, ж. // прил. хамсиен...
орисия - мн. орисии, ж. Разг. Орис.
просия - само ед. 1. Просене. 2. Събраното с просене.
улисия - само ед. Улисване. В улисията си съм забравил парите.
версия - мн. версии.Разновидност, вериант.
емисия - мн. емисии, ж. Спец. Във финансите — пускане в обръщение на банкноти или ценни книжа. // прил. емисионен, емисионна, емисионно, мн...
пенсия - мн. пенсии, ж. Периодично парично възнаграждение за прослужени години, нетрудоспособност, злополука, инвалидност или при смърт на ...
сияние - мн. сияния, ср. Ярка. светлина, излъчвана от горящ, блестящ предмет или отразявана от някаква повърхност. Сиянието на Земята. Севе...
тепсия - мн. тепсии, ж. Кръгла тава. Слагам хляба в тепсията. • Поднасям на тепсия. Разг. Давам, осигурявам на някого нещо, без той да се е...
агресия - само ед.1. Въоръжено нападение на една държава срещу друга с грабителска или завоевателна цел.2. Прен. Настъпление, нападение.
анексия - Насилствено присъединяване на територията на чужда държава.
анопсия - (нлат. anopsia по ан- + гр. opsis 'зрение')Мед. Слабо зрение или невиждане.
атаксия - (нлат. ataxia по а- + гр. taxis 'ред')Мед. Разстройство на координацията на движенията вследствие увреждане на нервните ...
залисия - само ед. 1. Обвързаност на вниманието с нещо за сметка на друго. В залисията си забравих парите. 2. Суетня, шум, обърканост. Голям...
биопсия - (нлат. biopsia по био- + гр. opsis 'виждане')Биол. Изрязване на малки части от жив организъм за микроскопско изследване.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: