Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сите - Намерени са 34 думи от търсенето
сито - мн. сита, ср. 1. Съд за пресяване, който е съставен от ситна мрежа върху специална рамка. 2. Прен. Разг. Труднопреодолимо условие;...
соте - мн. сотета, ср. Вид ядене с късчета месо и сос.
ситен - ситна, ситно, мн. ситни, прил. 1. Който е на малки, дребни частици; дребен. Ситен прах. Ситно зърно. Ситна захар. 2. Разг. Малък, ...
носител - носителят, носителя, мн. носители, м. 1. Организъм, който носи зараза. Носител на вирус. 2. Човек, който има отличие, награда или ...
наситен - наситена, наситено, мн. наситени, прил. 1. Който се е наситил. Наситен на удоволствия. 2. Спец. Който съдържа в себе си пределно к...
вносител - вносителят, вносителя, мн. вносители, м.1. Човек, който внася пари в банка.2. Този, който внася стоки от чужбина.3. Този, който вн...
спасител - спасителят, спасителя, мн. спасители, м. 1. Човек, който спасява, избавя. 2. В християнската религия — Исус Христос. 3. Човек, чие...
просител - просителят, просителя, мн. просители, м. Молител, тъжител.
преситен - преситена, преситено, мн. преситени, прил. Прекалено наситен. Преситен кон. Преситен разтвор. // същ. преситеност, преситеността, ...
залесител - залесителят, залесителя, мн. залесители, м. Лице, което залесява.
износител - износителят, износителя, мн. износители. Институция, учреждение, което се занимава с износ или произвежда стоки за износ.
носителка - мн. носителки, ж. Жена носител (в 1 и 2 знач.).
ненаситен - ненаситна, ненаситно, мн. ненаситни, прил. 1. Който не може да насити глада си. 2. Прен. Който не се задоволява с полученото. Нена...
погасител - погасителят, погасителя, мн. погасители, м. Човек, който погасява дълг.
изкусител - изкусителят, изкусителя, мн. изкусители, м. 1. Човек, който изкушава, привлича. 2. Дявол. Изкусителят му нашепва.
замърсител - замърсителят, замърсителя, мн. замърсители, (два) замърсителя, м. 1. Това, което замърсява. Изгорелите газове са замърсители на въ...
просителка - мн. просителки, ж. Жена просител.
спасителен - спасителна, спасително, мн. спасителни, прил. Който е предназначен и/или служи за спасяване. Спасителен пояс. Спасителен отрсд. Сп...
оросителен - оросителна, оросително, мн. оросителни, прил. Който е предназначен за оросяване.
приносител - приносителят, приносителя, мн. приносители, м. Човек, който носи, принася (в 1 знач.).
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: