Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рррсррррр - Намерени са 206 думи от търсенето
акостирам - акостираш.За кораб - спирам на брега.
анестезия - само ед.1. Загубване или намаяване на усещането за болка.2. Обезболяване на орган или цялото тяло по време на операция чрез упойка...
арестувам - арестуваш.Поставям под арест; затварям, запирам.
асистирам - асистираш.Извършвам работа като асистент; помагам.
атестация - мн. атестации.Писмена или устна преценка за качествата на някого или нещо.// прил. атестационен.
атестирам - атестираш.Давам атестация; правя, провеждам атестация.
аутсайдер - мн. аутсайдери.1. Спотрист, състезателен кон или спортен отбор, от които не се очква да спечелят състезание.2. Човек, който е извъ...
анастрофа - (нлат. anastropha от гр. anastrophe 'обръщане, връщане назад') Литер.1. Стилна фигура, при която се размества установени...
ангстрьом - (по собств. A. J. Angstrom (1814-1874) - шведски физик)Физ. Единица мярка за дължина за измерване на светлинните вълни = 0,0001 ми...
апостазия - (гр. apostasia)Книж. Вероотстъпничество, измяна.
апостолат - (лат. apostolatus по гр. apostolos)Дейност на апостол.
апострофа - (фр. apostrophe но гр. apostrophe 'обръщане')1. Литер. Реторична фигура - обръщение към отсъстващи лица или към неодушев...
безславен - безславна, безславно, мн. безславни.Позорен, жалък, безуспешен. Безславен край.
безсрамен - безсрамна, безсрамно, мн. безсрамни.Който е лишен от срам.// нареч. безсрамно.// същ. безсрамие.
безсъница - мн. безсъници.Безсъние.
бръскалка - мн. бръскалки.Разг. Уред, инструмент, с който може да се бръска.
бласфемия - (църклат. blasphemia от гр. blasphemia)Хула.
ваксаджия - мн. ваксаджии.Човек, чийто занаят е да лъска обувки на улицата.
власеница - мн. власеници, ж.Истор. Груба дреха от козина, каквато са носели отшелниците на голо.
властелин - мн. властелини, м.Остар. Владетел, господар.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: