Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рррсррррр - Намерени са 206 думи от търсенето
сгъстявам - сгъстяваш, несв. и сгъстя, св. 1. Какво. Правя да стане по-гъст. Сгъстих соса с малко брашно. 2. Кого/какво. Поставям на по-малка ...
безспорен - безспорна, безспорно, мн. безспорни.Несъмнен, съвършено очевиден.// нареч. безспорно.
безсрочен - безсрочна, безсрочно, мн. безсрочни.Който няма определен срок. Безсрочен договор.// нареч. безсрочно.
епископия - мн. епископии, ж. Църковна област, управлявана от епископ.
злословие - мн. злословия, ср. Осъдителни, зли думи за някого в негово отсъствие; клевета, клюка.
изоставям - изоставяш, несв. и изоставя, св. 1. Какво. Напускам завинаги. Изоставям къщата си на село. Изоставям родния си край. 2. Какво. Нап...
консенсус - само ед. Единомислие, пълно съгласие по даден въпрос. В парламента се постигна консенсус по въпроса за позицията на страната.
консилиум - мн. консилиуми, (два) консилиума, м. Спец. В медицината — консулт. Събирам лекари на консилиум.
консонант - мн. консонанти, (два) консонанта, м. Спец. В езикознанието — съгласен звук.
константа - мн. константи, ж. Спец. В математиката — величина с постоянна стойност.
краснопис - само ед. Красиво писане.
майстория - мн. майстории, ж. 1. Умение да се направи нещо добре. 2. Вещ, изделие, направено майсторски.
майсторка - мн. майсторки, ж. Жена майстор.
неосезаем - неосезаема, неосезаемо, мн. неосезаеми, прил. 1. Който не се възприема от осезанието. 2. Малък, неуловим. Неосезаема промяна.
неоспорим - неоспорима, неоспоримо, мн. неоспорими, прил. Който не може да бъде оспорен. Неоспорима победа. // същ. неоспоримост, неоспоримост...
неустойка - мн. неустойки, ж. 1. Неизпълнение на поето задължение. 2. Глоба за такова неизпълнение. Плащам неустойка.
обоснован - обоснована, обосновано, мн. обосновани, прил. Който е подкрепен с факти и доказателства. Обосновано предложение. // същ. обоснован...
обискирам - обискираш, несв. и св.; кого какво. Извършвам обиск; претърсвам. Обискираха него и жилището му.
обуславям - обуславяш, несв. и обусловя, св.; какво. 1. Поставям условие за изпълнението на някакво действие. 2. Ставам причина за нещо. Влага...
обяснение - мн. обяснения, ср. 1. Обясняване. Виж обяснението на задачата. 2. Писмено или устно изложение за оправдание. Пиша обяснение за отс...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: