Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рррррсрр - Намерени са 178 думи от търсенето
вернисаж - (фр. vernissage 'лакиране')Тържествено откриване на художествена изложба.
гранясам - гранясаш, св.— вж. гранясвам.
гротеска - мн. гротески, ж.Спец. В литературата и изкуството — изобразяване на предмети или лица в деформиран, причудлив, парадоксален или ка...
довтасам - довтасаш, св. - вж. довтасвам.
дофтасам - дофтасаш, св. - вж. дофтасвам.
дамгосам - дамгосаш, св. — вж. дамгосвам.
джиросам - джиросаш, св. — вж. джиросвам.
екарисаж - мн. екарисажи, (два) екарисажа, м. 1. Само ед. Преработка чрез висока температура на животински трупове и на месни отпадъци. 2. Пр...
ефикасен - ефикасна, ефикасно, мн. ефикасни, прил. Който оказва добро въздействие; който може да въздейства. Ефикасно средство. // нареч. ефи...
заблестя - заблестиш, мин. св. заблестях, мин. прич. заблестял, св. - вж. заблестявам.
задръстя - задръстиш, мин. св. задръстих, мин. прич. задръстил, св. — вж. задръствам.
закваска - само ед. 1. Вещество, което предизвиква подквасване; подквас. 2. Прен. Склонност, заряд, който съм получил. Творческа закваска.
избръсна - избръснеш, мин. св. избръснах, мин. прич. избръснал, св. — вж. избръсвам.
издрусам - издрусаш, св. — вж. издрусвам.
вездесъщ - вездесъща, вездесъщо, мн. вездесъщи.Който е навсякъде, който прониква навсякъде и взема участие във всичко.
възвестя - възвестиш, мин. св. възвестих, мин. прич. възвестил, св.— вж. възвестявам.
дребосък - мн. дребосъци, м. Дребен (в 1, 2 и 4 знач.) човек. Ей, дребосък! В културата той е дребосък.
дървесен - дървесна, дървесно, мн. дървесни, прил. 1. Който принадлежи на дърво. Дървесни клони. 2. Който е от дърво или от дървета. Дървесен...
изтърсак - мн. изтърсаци, м. Разг. Последното от няколко деца в семейството.
кръвясам - кръвясаш, св. — вж. кръвясвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: