Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рол - Намерени са 103 думи от търсенето
венерология - (нлат. venerologia по лат. Venus, -eris 'богиня на любовта' + -логия)Мед. Дял от медицината, който изследва и лекува вен...
дендрология - само ед. Дял от ботаниката, който се занимава с изучаване на дървесните видове.
контролирам - контролираш, несв. и св.; какво/кого. Осъществявам контрол, направлявам. Контролирам детето. Контролирам качество. Контролирам тег...
пролетариат - само ед. Класата на пролетариите в капиталистическото общество съгласно теорията на марксизма-ленинизма.
проломотвам - проломотваш, несв. и проломотя, св.; какво. Разг. Изговарям нещо неясно, набързо, с ломотене; промърморвам.
самоконтрол - само ед. 1. Контрол над собствените си чувства и поведение. Самоконтрол над чувствата си. 2. Взаимен контрол в група от хора.
сребролюбка - мн. сребролюбки, ж. Сребролюбива жена.
сребролюбец - мн. сребролюбци, м. Сребролюбив човек.
сребролюбив - сребролюбива, сребролюбиво, мн. сребролюбиви, прил. Който обича парите; алчен, скъпернически. // същ. сребролюбие, ср.
запролети се - мин. св. запролети се, мин. прич. запролетило се, св. — вж. запролетява се.
безконтролен - безконтролна, безконтролно, мн. безконтролни.Който не може да се контролира или не може да се подложи на контрол.// нареч. безконт...
контрольорка - мн. контрольорки, ж. Жена контрольор.
културология - само ед. Спец. Научна област, свързана с изучаване духовната култура на обществото.
метеорология - само ед. Наука за физическото състояние на атмосферата, за атмосферните явления, промяната на времето и климата. // прил. метеорол...
неврологичен - неврологична, неврологично, мн. неврологични, прил. Който се отнася до невролог или до неврология. Неврологичен кабинет.
кръвопролитие - мн. кръвопролития, ср. Проливане на кръв, жестоко избиване на хора. Кръвопролитието на войната. Катастрофата е придружена с кръвоп...
запролетява се - несв. и запролети се, св. Настъпва пролет, времето става пролетно. // същ. запролетяване, ср.
пролетаризация - само ед. Процес на пролетаризиране на селяните и дребната буржоазия.
проконтролирам - проконтролираш, несв. и св.; какво. Контролирам от начало до край. Проконтролирах изпълнението на задачата.
пролетаризирам - пролетаризираш, несв. и св. Превръщам в пролетарии.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: