Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

раци - Намерени са 72 думи от търсенето
акцелерация - (лат. acceleratio)1. Техн. Ускорение.2. Ранно развитие на деца и юноши.
амелиорация - (фр. amelioration по лат. melior 'по-добър')Агр. Подобрение.// Прил. амелиоративен.
дегенерация - мн. дегенерации, ж. Израждане, влошаване или изгубване на някои качества.
ирационален - ирационална, ирационално, мн. ирационални, прил. 1. Който е необясним за разума; тайнствен, мистичен. 2. Спец. В математиката — за...
конспирация - мн. конспирации, ж. 1. Организиране на нелегална дейност. Занимавам се с конспирация. 2. Само ед. Система и методи на нелегална де...
коропорация - мн. корпорации, ж. Обединение, съюз от лица с обща професия или от едно съсловие. Корпорация на учените.
операционен - операционна, операционно, мн. операционни, прил. Който се отнася до операция. Операционна зала (в болница и банка). Операционна бе...
оркестрация - мн. оркестрации, ж. Преработка на музикално произведение за изпълнение от оркестър.
плутокрация - само ед. 1. Форма на управление, при която властта принадлежи на богатите. 2. Съвкупността от плутократи.
рационалист - мн. рационалисти, м. Привърженик на рационализма.
регенерация - само ед. Възстановяване, създаване отново.
регистрация - мн. регистрации, ж. 1. Вписване на данни в регистър. Паспортна регистрация. 2. Отбелязване, регистриране. // прил. регистрационен,...
реставрация - само ед. 1. Възстановяване (на свален политически строй, режим). 2. Възстановяване на старинни произведения на изкуството и архите...
технокрация - само ед. Научно-техническата интелигенция, която според съответна теория е ръководна сила за развитие на обществото.
аристокрация - 1. Висше съсловие, привилигирован слой в обществото с благороден произход.2. Прен. Привилигирована обществена група, която заема и...
демонстрация - мн. демонстрации, ж. 1. Масово шествие за израз на обществено-политически настроения. Протестна демонстрация. 2. Публично показван...
рационализъм - само ед. Философско направление, което се противопоставя на емпиризма, като признава разума за единствен и достатъчен критерий за ...
конфедерация - мн. конфедерации, ж. Обединение от държави или от организации, които имат общи органи, но запазват вътрешната си самостоятелност. ...
конфигурация - само ед. Взаимно разположение на предмети или на техни части. Конфигурация на силите в парламента.
концентрация - само ед. 1. Съсредоточаване, струпване на едно място. Концентрация на сили. Концентрация на руда. Концентрация на промишленост. 2....
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: