Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

раци - Намерени са 72 думи от търсенето
кастрация - само ед. Кастриране.
репарации - само мн. Обезщетение за нанесени щети по време на война, което победените изплащат на победителите. // прил. репарационен, репарац...
сепарация - мн. сепарации, ж. 1. Отделяне наедно вещество от друго в смеси. 2. Отделение в предприятие, където материалите се разграничават, о...
теокрация - само ед. 1. Политическо господство на духовенството в държавното управление. 2. Държава с такова управление (Ватикана). // прил. т...
федерация - мн. федерации, ж. 1. Форма на държавно устройство, което е основано върху обединение от няколко относително самостоятелни държавни...
автокрация - мн. автокрации.Самодържавие; управление с неограничена власт на едно лице.
алитерация - мн. алитерации.В литературата - повторение на едни и същи по звучене съгласни звукове, което се използва като поетическо средство.
бюрокрация - само ед.Пренебр. Начин на административна работа, който се характеризира с формализъм, канцеларщина, с излишно усложняване и бавен...
декларация - мн. декларации, ж. 1. Официално или тържествено изявление, обикновено с програмен характер. 2. Решително и твърдо изявление. 3. До...
демокрация - мн. демокрации, ж. 1. Само ед. Форма на обществено-политическа организация, която се основава на равни права на гражданите в управ...
дефлорация - мн. дефлорации, ж. Спец. В медицината — разкъсване на химена (девствената ципа), отнемане на девствеността; обезчестя-ване.
инспирация - мн. инспирации, ж. 1. Подбуждане, подстрекаване. Убийството е по негова инспирация. 2. В медицината - вдишване.
кооперация - мн. кооперации, ж. 1. Колективно производствено, търговско или строително обединение, създадено със средства на членовете си. Прав...
мелиорация - мн. мелиорации, ж. Подобряване на производителността на земята чрез регулиране на напояването. // прил. мелиоративен, мелиоративна...
илюстрация - мн. илюстрации, ж. 1. Картина или снимка, която нагледно допълва, пояснява текст в книга, вестник и др. Книжка с илюстрации. Илюст...
интеграция - само ед. 1. Обединяване в едно цяло на групи, колективи, страни поради обща работа или/и общи интереси. 2. В икономиката — сътрудн...
перфорация - мн. перфорации, ж. 1. Пробиване на дупки. 2. Пробити отвори върху лента, които помагат да се придвижва в апарат. 3. Спец. В медици...
рационален - рационална, рационално, мн. рационални, прил. Разумен, полезен, целесъобразен. Рационален поглед върху нещата. Рационално предложе...
агломерация - мн. агломерации.1. В металургията - свързване в късове на ситни руди чрез спичането им в металургични пещи.2. Голям градски център...
акселерация - мн. акселерации.Ранно развитие, ускорено израстване на деца и юноши.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: