Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Значение на думата раз-

представка. В състава на глаголи със значение: 1. Разпространение на действието в различни посоки центробежно, напр.: разбягвам се, разблъсквам, разгонвам, разсейвам, разхвърлям, разчупвам се, разплисквам и др. 2. Начало и постепенно интензифициране на действието или интензивност на действието, напр. разбеснявам се, разигравам се, развиквам се, разскачам се, разбъбрям се, раз-мечтавам се, разкрясквам се, разлудувам се, разприказвам се, разридавам се, разтичвам се, разтършувам се, разфилософствам се, раз-хленчвам се, разцвилвам се и др. 3. Резултат от действие, което разделя обекта на съставни части, напр. разграфявам, разлагам, разкроявам, разкъсвам, раздирам, разглобявам, разбраздявам и др. 4. Интензивно действие с резултат върху целия обект, напр. разварявам, разгорявам, раздъвквам и др. 5. Действие в обратна, противоположна посока, напр. разбинтовам, развенчавам, развинтвам, разминирам, размагнетизирам, разплитам, разубеждавам, разочаровам, разпалвам, разбраждам, развързвам и др. 6. Изчерпване на действието, напр. разпродавам, разучавам и др. 7. Прекратяване на действието, напр. разлюбвам, размислям и др. 8. Обектът или субектът на действието придобива качеството на мотивиращото име, напр.: разболявам се, разводнявам се, разкървавявам се, разбогатявам, разгневявам се и др.

Превод на раз- на английски език

DIS-

Линк до тази страница

Сподели тази страница във Facebook

Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: