Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

разм - Намерени са 55 думи от търсенето
раз- - представка. В състава на глаголи със значение: 1. Разпространение на действието в различни посоки центробежно, напр.: разбягвам се...
размах - само ед.1. Размахване. 2. Прен. Сила, широта, обхват, предприемчивост. Работи с размах.
размер - мн. размери, (два) размера, м. 1. Величина, големина на нещо в някаква единица за измерване. Размери на стаята. Размер на обувки и...
размия - размиеш, мин. св. размих, мин. прич. размил, св. — вж. размивам.
размътя - размътиш, мин. св. размътих, мин. прич. размътил, св. — вж. размътвам.
размажа - размажеш, мин. св. размазах, мин. прич. размазал, св. — вж. размазвам.
разменя - размениш, мин. св. размених, мин. прич. разменил, св. — вж. разменям.
размеря - размериш, мин. св. размерих, мин. прич. размерил, св. — вж. размервам.
размеся - размесиш, мин. св. размесих, мин. прич. размесил, св. — вж. размесвам.
размяна - мн. размени, ж. 1. Разменяне. 2. Обмен на стоки. Натурална размяна.
размисъл - мн. размисли, м. Задълбочено обмисляне, премисляне. Откъсна ме от размислите ми.
размахам - размахаш, св. — вж. размахвам.
размацам - размацаш, св. — вж. размацвам.
размекна - размекнеш, мин. св. размекнах, мин. прич. размекнал, св. — вж. размеквам.
разменен - разменна, разменно, мн. разменни, прил. Който служи за размяна или се извършва чрез размяна. • Разменна монета. Нещо, което се жер...
разменям - разменяш, несв. и разменя, св. 1. Какво/кого, за какво/за кого. Срещу едно нещо, което давам, получавам друго нещо (обикн, с еднак...
разместя - разместиш, мин. св. разместих, мин. прич. разместил, св. — вж. размествам.
размивам - размиваш, несв. и размия, св.; какво. Разтварям (обикн. с помощта на вода). Размивам бои. — размивам се/размия се. 1. Разтварям се...
размирен - размирна, размирно, мн. размирни, прил. 1. В който има размирия, размирици. Размирни години. 2. Който предизвиква размирия, размир...
размирие - мн. размирия, ср. Краткотрайна липса на мир, на спокойствие; смут, размирица.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: