Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

п---- - Намерени са 307 думи от търсенето
повик - само ед. Зов, апел. Повик за мир.
повия - повиеш, мин. св. пових, мин. прич. повил, св. — вж. повивам.
повод - мн. поводи, (два) повода, м. Приспособление за водене на добитък.
погон - мн. погони, (два) погона, м. Остар. Мярка за земя, равна на около един декар.
подем - само ед. Възход, развой, напредък.
подир - предлог. Разг. 1. Движение след обекта; след, зад. Вървете подир него. Подир мене се движеше една кола. 2. Въвеждане на следхо-ден...
подям - подядеш, мин. св. подядох, мин. прич. подял, св. — вж. подяждам.
позив - мн. позиви, (два) позива, м. 1. Призоваване, повик, зов. Позив за човеколюбив. 2. Остар. Малки листове с напечатани призиви, лозун...
позор - само ед. Срамно, унизително положение, което предизвиква презрение.
поило - мн. поила, ср. 1. Място на река или на чешма, където се поят животни. 2. Поилка.
покер - само ед. Вид игра на карти.
покои - само мн. В голяма къща или в дворец — стаите, обитавани от някой от собствениците.
покой - покоят, покоя, само ед., м. 1. Спокойствие, тишина. 2. Спец. Във физиката — неподвижност. Тялото се намира в покой.
полет - мн. полети, (два) полета, м. 1. Летене. Красив полет. 2. Прен. Порив, подем, възход. Полет на мисълта.
поли- - Образува сложни думи със значение много, напр. поливалентен, поливариантен, полифункционален и др.
полип - мн. полипи, (два) полипа, м. 1. Морско мешесто животно с променлива форма. 2. Спец. Гъбообразен израстък по лигавата ципа на носа,...
полог - мн. полози, (два) полога, м. 1. Място за носене на яйца или за мътене. 2. Диал. Яйце, което е оставено там, за да привлича кокошки...
полу- - Първа част на сложни думи, означаваща: 1. Половината от нещо или в половин размер, напр. полукръг, полукълбо, полусфера, полумесец...
полюс - мн. полюси, (два) полюса, м. 1. Крайна точка от въображаемата ос, около която се върти Земята. Северен полюс. Южен полюс. 2. Спец....
поляк - мн. поляци, м. Остар. Човек, който пази нивите; пъдар.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: