Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пур - Намерени са 30 думи от търсенето
пор - порът, пора, мн. порове, (два) пора, м. 1. Дребен хищник с неприятна миризма. 2. Прен. Жарг. Нечистоплътен човек.
дур - междум. Остар. Стой! Спри!
жур - журът, жура, мн. журове, (два) жура, м. Дневно събиране и увеселение в частен дом. В петък ще има жур у Иванова.
пуд - пудът, пуда, мн. пудове, (два) пуда, м. Остар. Руска мярка за тегло, равна на 16,38 кг.
пук - междум. Имитира шум от пукане.
пул - пулът, пула, мн. пулове, (два) пула, м. 1. Остар. Голямо кръгло и плоско копче или пластинка за украса. 2. Кръгло и плоско приспос...
пуф - междум. Имитира звук при пуфтене.
пух - пухът, пуха, само ед., м. Меки властинки между перата на птици или по току-що родени птичета. // прил. пухен, пухена, пухено, мн. ...
пуч - пучът, пуча, мн. пучове, (два) пуча, м. Военен преврат (обикн. в южноамериканска държава).
сур - сура, суро, мн. сури, прил. Диал. 1. Светлосив. Сури елени. 2. В който има бяло и сиво. Сури биволи.
тур - турът, тура, мн. турове, (два) тура, м. Див бик с големи рога, живял до ХVII в. в европейските гори.
щур - щура, щуро, мн. щури, прил. 1.Който е безрасъден, неуравновесен, пернат. Той е малко щур. 2.Прен. Който е безумен, луд. Щуро събир...
пер - перът, пера, мн. перове, м. 1. Истор. Благо-родническа титла във Франция и Англия през средновековието. 2. Член на камарата на лор...
пир - пирът, пира. мн. пирове, (два) пира, м. Голямо тържествено и/или обилно угощение.
пура - мн. пури, ж. Дебела цигара, свита от цели тютюневи листа без обвивка. Кубински пури.
папур - само ед. Блатно растение с тънки и дълги листа; рогоз.
пурист - мн. пуристи, м. Привърженик на пуризма.
пурпур - само ед. Тъмно- или яркочервен цвят. // прил. пурпурен, пурпурна, пурпурно, мн. пурпурни. Пурпурна мантия.
пуризъм - само ед. Спец. Борба за очистване на езика от излишни чужди думи.
пуритан - мн. пуритани, м. 1. Истор. Член на английска протестантска секта. 2. Прен. Човек със строга нравственост. // прил. пуритански, пур...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: