Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

проф - Намерени са 21 думи от търсенето
про- - представка. В състава на имена със значение за, в полза на, напр. проамерикански, про-германски, прокомунистически, протурски, про...
проф- - Първа част от сложни думи със значение профсъюзен, напр.: профгрупа, профдеятел, профдружество, профкомитет, профорганизация, проф...
профан - мн. профани, м. Човек, който няма познания в определена област; невежа. // прил. про-фански, профан ска, профанско, мн. профански.
профил - мн. профили, (два) профила, м. 1. Странично очертание, страничен вид на нещо. Изрязан профил. 2. Спец. Разрез, сечение на нещо. 3....
профсъюз - мн. профсъюзи, (два) профсъюза, м. Професионален съюз; синдикат. // прил. профсъюзен, профсъюзна, профсъюзно, мн. профсъюзни.
проформа - само ед. Външна форма, видимост, за да се спази установен ред или благоприличие. Питам проформа.
професия - мн. професии, ж. Основна трудова дейност при човека, за която се подготвя, квалифицира и с която се прехранва. По професия е учите...
професор - мн. професори, м. 1. Най-високото научно-преподавателско звание в университет и лицето, което го притежава. 2. Прен. Разг. Човек с...
профирен - профирна, профирно, мн. профирни, прил. Който има приятно кисел вкус.
професура - само ед. Професорство.
сапрофити - сапрофит, м. Растителни организми, които живеят върху мъртви органични остатъци и се хранят от тях, като допринасят за кръговрата ...
профанация - само ед. Непочтително отношение към нещо или към някого, които заслужават уважение; опошляване.
профанирам - профанираш, несв. псе.;какво. Подлагам на профанация.
профилирам - профилираш, несв. и св. 1. Спец. Какво. Придавам профил, сечение на нещо. 2. Кого/какво. Определям профил при обучение. — профилир...
профилактика - само ед. Съвкупност от начини и лечебни средства за предпазване от определена болест.
професорство - само ед. Звание на професор.
професионален - професионална, професионално, мн. професионални, прил. 1. Който се отнася до професия. Професионално заболяване. 2. Който превръща...
профилактичен - профилактична, профилактично, мн. профилактични, прил. Който служи за профилактика; предпазен.
професионалист - мн. професионалисти, м. 1. Човек, който е превърнал заниманията си през свободното време в професия. 2. Човек, който е много добър...
професионализъм - само ед. 1. Превърнато в професия занимание с нещо. Професионализъм в спорта. 2. Висока степен на умение, която е присъща на профе...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: