Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пппп - Намерени са 1527 думи от търсенето
абат - мн. абати.1. Игумен на католически манастир. 2. Католически свещенник.
азот - само ед.Спец. Химически елемент - безцветен газ, преобладаващата съставна част на въздуха.// прил. азотен, азотна, азотно, мн. азо...
акъл - мн. акъли, (два) акъла, м.Разг. Ум, разум.
авер - мн. авери. Разг. Другар, приятел.
авто - Първа съставна част в съкратени сложни думи с значение: 1. Автоматичен: автоконтрол, автопилот, автопуск. 2. Автомобилен, автобаза...
агне - мн. агнета.Рожба на овца.// същ.умал. агънце, мн. агънца.//прил. агнешки.
агъл - мн. агъли, (два) агъла.Диал. Заградено място за овце; кошара, къшла.
адаш - мн. адаши.Съименник.
адет - мн. адети, (два) адета.1. Обичай, ред установен като норма в дадена среда или колектив.2. Навик, нрав на човек или животно.
адио - Разг. Сбогом.
аеро - Първата съставна част от сложни думи със значение авиационен, въздушен.
ажур - мн. ажури, (два) ажура.Вид бродерия върху изнищен плат.// прил. ажурен, ажурна, мн. ажурни.
акне - само ед. В медицината - кожно заболяване с образуване на гнойни мехурчета поради възпаление на мастните жлези.
акър - мн. акри, (два) акъра.Английска мярка за повърхнина, равна на 4047 квадратни метра.
ален - алена, алено, мн. алени.Който е с кървавочервен цвят, пурпурен цвят.
алея - мн. алеи.Пътека между редици дървета и храсти в парк.
алфа - 1. Название на първата буква от гръцката азбука.2. Най-главното, основното, същественото (в нещо).
аман - За изразяване на досада, отегчение, раздразнение.
амин - Възглас в заключение на църковни молитви; истина, така да бъде.
амур - мн. амури.Име и образ на бога на любовта у древните римляни, рисуван като голо момченце с крила и с лък и стрели в ръка. // същ. у...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: