Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пози - Намерени са 30 думи от търсенето
кози - козя, козе, мн. кози, прил. 1. Който е от коза или на коза. Козе сирене. Козя брада. Кози кожух. 2. Който е характерен за коза. Ко...
поза - мн. пози, ж. 1. Определено положение на тялото (за снимка и др.). 2. Прен. Неискрено поведение; преструвка. Всичко у него е поза.
пони - мн. понита, ср. 1. Английска порода дребен кон. 2. Прен. Малък, нисък велосипед.
този - или съкр. тоз и тоя, тази или съкр. таз и тая, това и разг. туй, мн. тези или съкр. тез и тия, показ. мест. 1. Като прил. При посо...
позив - мн. позиви, (два) позива, м. 1. Призоваване, повик, зов. Позив за човеколюбив. 2. Остар. Малки листове с напечатани призиви, лозун...
депозит - мн. депозити, (два) депозита, м. 1. Пари или ценни книжа, внесени в банка, за които се получава лихва. 2. Сума, която се внася кат...
позирам - позираш, несв. и св. 1. Заемам определена поза и стоя известно време така при снимка или когато ме рисуват. 2. Прен. Пренебр. Прес...
позитив - мн. позитиви, (два) позитива, м. Във фотографията — реално изображение на снимания обект върху лента, хартия.
позиция - мн. позиции, ж. 1. Положение, разположение. 2. Място, където са разположени войски за бойни действия. 3. Прен. Мнение, становище, ...
опозиция - мн. опозиции, ж. 1. Само ед. Противодействие, противопоставяне на решение или предложение. 2. Партия/ партии, които не са на власт...
депозирам - депозираш, несв. и св.; какво. 1. Оставям, предоставям за съхранение. Депозирам пари. 2. Давам, представям, правя достояние. Депоз...
позитивен - позитивна, позитивно, мн. позитивни, прил. 1. Положителен, истински. 2. Основан на реално съществуващи факти. Позитивни науки. 3. ...
антрепозит - (по фр.епtreposer 'поставям стоки на склад')1. Склад при митница, гара, пристанище за внесени отвън стоки.2. Такса за съ...
диапозитив - мн. диапозитиви, (два) диапозитива, м. Фотографска снимка върху прозрачен материал, предназначена за възпроизвеждане на екран с по...
диспозиция - мн. диспозиции, ж. 1. Начин на разположение. 2. Спец. План за разполагане на войски.
експозиция - само ед. 1. Разполагане, подреждане на предмети за изложба; изложба. 2. Встъпителна част на литературно или музикално произведение...
композирам - композираш, несв. и св.; какво. 1. Създавам музикално произведение. Композирам опера. Композирам песен. 2. В изкуството и в художе...
композитор - мн. композитори, м. Творец на музикални произведения. Добър композитор. Гениален композитор.
композиция - мн. композиции, ж. 1. Структура, подреждане и съчетаване на частите на литературно, научно произведение или на произведение на изк...
позитивист - мн. позитивисти, м. Привърженик на позитивизма.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: