Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пови - Намерени са 19 думи от търсенето
пони - мн. понита, ср. 1. Английска порода дребен кон. 2. Прен. Малък, нисък велосипед.
повик - само ед. Зов, апел. Повик за мир.
повия - повиеш, мин. св. пових, мин. прич. повил, св. — вж. повивам.
оповия - оповиеш, мин. св. опових, мин. прич. оповил, св. — вж. оповивам.
повиша - повишиш, мин. св. повиших, мин. прич. повишил, св. — вж. повишавам.
повикам - повикаш, св. - вж. повиквам.
повивам - повиваш, несв. и повия, св.; кого. Обвивам (бебе) в пелени.
повивка - мн. повивки, ж. Разг. Пелена на бебе.
повиквам - повикваш, несв. и повикам, св.; кого. Призовавам при себе си; извиквам. Повиках я, за да се разберете.
повилнея - повилнееш, мин. св. повилнях, мин. прич. повилнял, св. — вж. повилнявам.
неповинен - неповинна, неповинно, мн. неповинни, прил. Остар. Невинен. Неповинен младенец.
повишавам - повишаваш, несв. и повиша, св. 1. Какво. Повдигам, увеличавам стойността. Повишавам заплатата. 2. Кого. Издигам по-високо в кариер...
повишение - само ед. 1. Увеличаване. Повишение на температурите. 2. Назначаване на по-висока длъжност/чин, издигане в кариерата.
повинност - повинността, мн. повинности, ж. Обикн. ед. Обществено задължение. Повинност да се трудиш.
люсповиден - люсповидна, люсповидно, мн. люсповидни, прил. Който има вид на люспа. Люсповидно парче.
повилнявам - повилняваш, несв. и повилнея, св. 1. Започвам да вилнея. 2. Вилнея малко.
повиквателен - повиквателна, повиквателно, мн. повиквателни, прил. Който служи за повикване. • Повиквателна заповед. Писмена заповед за повикване...
повиквателно - мн. повиквателни, ср. Разг. Повиквателна заповед.
повинувам се - повинуваш се, несв. Остар. Подчинявам се, покорявам се.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: