Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ikn - Намерени са 25 думи от търсенето
викна - викнеш, мин. св. викнах, мин. прич. викнал, се.— вж. виквам.
никна - никнеш, мин. св. никнах, мин. прич никнал, несв. 1. Пробивам, показвам се на повърхността. Никнат му зъби. Никне нова трева. 2. Пр...
тикна - тикнеш, мин. св. тикнах, мин. прич. тикнал, св. — вж. тиквам.
бликна - бликнеш, мин. св. бликнах, мин. прич. бликнал, се.— вж. бликвам.
вникна - вникнеш, мин. св. вникнах, вникнал, св.— вж. вниквам.
обикна - обикнеш, мин. св. обикнах, мин. прич. обикнал, св. — вж. обиквам.
свикна - свикнеш, мин. св. свикнах, мин. прич. свикнал, св. — вж. свиквам.
пикник - мн. пикници, (два) пикника, м. Разходка с угощаване на открито в компания.
заникна - заникнеш, мин. св. заникнах, мин. прич. заникнал, св. — вж. заничам.
изникна - изникнеш, мин. св. изникнах, мин. прич. изникнал, св. — вж. изниквам.
навикна - навикнеш, мин. св. навикнах, мин. прич. навикнал, св. — вж. навиквам.
поникна - поникнеш, мин. св. поникнах, мин. прич. поникнал, св. — вж. пониквам.
възникна - възникнеш, мин. св. възникнах, мин.прич. възникнал, св.— вж. възниквам.
избликна - избликнеш, мин. св. избликнах, мин. прич. избликнал.— вж. избликвам.
надникна - надникнеш, мин. св. надникнах, мин. прич. надникнал, св. — вж. надниквам.
откликна - откликнеш, мин. св. откликнах, мин. прич. откликнал, св. — вж. откликвам.
подтикна - подтикнеш, мин. св. подтикнах, мин. прич. подтикнал, се. — вж. подтиквам.
привикна - привикнеш, мин. св. привикнах, мин. прич. привикнал, св. — вж. привиквам.
проникна - проникнеш, мин. св. проникнах, мин. прич. проникнал, св. — вж. прониквам.
възкликна - възкликнеш, мин. св. възкликнах, мин. прич. възкликнал, св.- вж. възкликвам.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: