Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пла - Намерени са 207 думи от търсенето
пластически - пластическа, пластическо, мн. пластически, прил. Пластичен.
платноходка - мн. платноходки, ж. Лодка с платна.
подплатявам - подплатяваш, несв. и подплатя, св.; какво. 1. Зашивам подплата, слагам подплата. 2. Прен. Подкрепям, обосновавам свое наблюдение, ...
протоплазма - само ед. Спец. Основна съставка на растителните и животинските клетки, която съдържа хранителни вещества, соли и вода. // прил. пр...
автопластика - (лат. autoplastica по авто + пластика)Мед. Хирургическа операция на разрушена част от организма чрез присаждане на тъкани от самия...
данъкоплатец - мн. данъкоплатци, м. Гражданин на страна, който плаща данъци. Не всички данъкоплатци са се издължили навреме.
заплашителен - заплашителна, заплашително, мн. заплашителни, прил. 1. Който представлява заплаха. Заплашителни вълни. 2. Който съдържа или изразя...
мореплавател - мореплавателят, мореплавателя, мн. мореплаватели, м. Лице, което пътешества по море. // прил. мореплавателски, мореплавателска, мо...
наплаквам се - наплакваш се, несв. и наплача се, св. Плача много, до пълно насищане.
плагиатствам - плагиатстваш, несв. Върша плагиатство.
платонически - платоническа, платоническо, мн. платонически, прил. Платоничен.
възпламенявам - възпламеняваш, несв. и възпламеня, св.1. Какво. Правя да пламне, запалвам.2. Прен. Кого/какво. Въодушевявам, възбуждам, ентусиазир...
доплаче ми се - мин. св. доплака ми се, мин. прич. доплакало ми се, св. - вж. доплаква ми се.
превъплатявам - превъплътяваш, несв. и превъплътя, св.; какво/кого. Придавам нова форма, ново съществуване. - превъплътявам се/превъплътя се. Игра...
превъплащавам - превъплъщаваш, несв. Превъплътявам.
превъплащение - мн. превъплъщения, ср. Превъплътяване.
корабоплаване - само ед. Водно съобщение, водно плаване. Речно корабоплаване. Морско корабоплаване.
трансплантант - мн. трансплантанти, (два) трансплантанта, м. Спец. Орган или част от орган — това, което се трансплантира.
въздухоплаване - само ед.Теория и практика на придвижването по въздуха на апарати, по-леки от въздуха.
делтапланерист - мн. делтапланеристи, м. Лице, което лети с делтаплан.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: