Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

п т - Намерени са 33 думи от търсенето
паспорт - мн. паспорти, (два) паспорта, м. 1. Официален документ, удостоверяващ самоличността и гражданството. Задграничен паспорт. Личен па...
планшет - мн. планшети, (два) планшета, м. 1. Плоска чанта за носене на карта или план. 2. Дъска или картон, върху които се закрепва карта и...
памфлет - мн. памфлети, (два) памфлета, м. Спец. Изобличителна литературна творба с общественополитическа тематика.
паразит - мн. паразити, (два) паразита, м. 1. Организъм, който се храни за сметка на друг организъм, като му вреди. 2. Прен. Човек, който жи...
парапет - мн. парапети, (два) парапета, м. Невисока стена, ограда на мост, балкон, стълби и под., която предпазва; перила. Парапет на тераса...
парашут - мн. парашути, (два) парашута, м. Устройство с разтварящ се във въздуха чадърооб-разен купол за спускане на земята на човек или тов...
паритет - само ед. Равенство по стойност на едно нещо с друго нещо.
патриот - мн. патриоти, м. Човек, който обича отечеството и народа си; родолюбец.
пациент - мн. пациенти, м. Болен, който се лекува при лекар. Лекарят прие всички пациенти.
пианист - мн. пианисти, м. Музикант, който свири на пиано.
плагиат - мн. плагиати, (два) плагиата, м. Издаване на чуждо произведение като свое.
полегат - полегата, полегато, мн. полегати, прил. Който е с лек наклон. Полегат хълм. // същ. полегатост, полегатостта, ж.
правист - мн. прависти, м. Човек, който следва или е завършил право; юрист.
преврат - мн. преврати, (два) преврата, м. 1. Рязък поврат, прелом в развоя на нещо. Преврат в образованието. 2. Коренна (насилствена) промя...
признат - призната, признато, мн. признати, прил. Възприет и утвърден от обществото като положителен. Признат политик.
прираст - само ед. Увеличаване на обема, на количеството в сравнение с предишен обем, количество. Годишен прираст на населението.
пропаст - пропастта, мн. пропасти, ж. 1. Голяма, почти отвесна яма под скала (обикн. в планина); бездна. 2. Прен. Голямо разминаване, различ...
подлост - подлостта, мн. подлости, ж. 1. Само ед. Качество на подъл. 2. Нечестна, подла постъпка. Такива подлости не са за мен.
портрет - мн. портрети, (два) портрета, м. 1. Картина или снимка на човек. Маслен портрет. 2. Спец. Описание на герой в литературно произвед...
пошлост - пошлостта, мн. пошлости, ж. 1. Простащина, безвкусица. 2. Обикн. мн. Думи, които изразяват простащина. Говориш пошлости.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: