Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

п е е - Намерени са 25 думи от търсенето
пълнолетие - само ед. Възраст, след която човек става пълноправен гражданин на страната си, започва да носи отговорност пред закона.
подражение - само ед. Подражаване.
прояснение - мн. прояснения, ср. Проясняване, озарение.
петохлебие - само ед. Църковен обред, свързан с освещаването на пет хлебчета.
повторение - мн. повторения, ср. 1. Само ед. Извършване на нещо за втори път. 2. Повтарящи се думи в текста. Повторенията са необходими, за да ...
погребение - мн. погребения, ср. 1. Само ед. Заравяне на мъртвец. 2. Църковен или битов ритуал за заравяне на мъртвец.
подобрение - мн. подобрения, ср. 1. Обикн. ед. Подобряване. 2. Обикн. мн. Изменение, което прави нещо по-добро, по-функционално. Правя подобрен...
подозрение - мн. подозрения, ср. Обикн. ед. Съмнение за вина.
подчинение - само ед. Отношение на зависимост.
позволение - мн. позволения, ср. Позволяване, съгласие, разрешение. Искам позволение.
поклонение - мн. поклонения, ср. Обикн. ед. 1. Посещение на свещени места. 2. Отдаване на почит (на покойник).
посвещение - мн. посвещения, ср. 1. Надпис на произведение, в който се посочва лицето, на което е посветено. 2. Встъпителна част на произведени...
постижение - мн. постижения, ср. Нещо, постигнато в някаква област; висок резултат, успех. Голямо постижение.
построение - мн. построения, ср. 1. Построяване. 2. Организация, система, концепция, идея, мнение, схващане. Логически построения.
похождение - мн. похождения, ср. Любовно приключение.
приложение - мн. приложения, ср. 1. Само ед. Прилагане. 2. Това, което е приложено към друго; притурка. Книга с приложения. 3. Спец. В граматик...
приношение - мн. приношения, ср. Остар. Дар, принос.
провидение - само ед. Висша ръководна сила, определяща съдбата на човек; бог. Чакам знак от провидението.
провинение - мн. провинения, ср. Нарушение на някакво правило, закон; вина, простъпка, грешка.
протежение - само ед. Разстояние от единия до другия край по дължината на нещо. По протежението на реката.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: