Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

п м - Намерени са 360 думи от търсенето
побързвам - побързваш, несв. и побързам, св. 1. Полагам усилие да стане по-бързо. Побързай да се върнеш. 2. Вървя по-бързо. Побързайте, за да ...
помръквам - помръкваш, несв. и помръкна, св. Ставам мрачен. Небето помръкна. Лицето му помръкна.
потръпвам - потръпваш, несв. и потръпна, св. Внезапно започвам да треперя; побиват ме тръпки. Потръпвам от ужас.
пресъхвам - пресъхваш, несв. и пресъхна, св. 1. Губя течността, влагата си. Устните ми пресъхват. Реката пресъхва. 2. Съхна повече от необход...
пантеизъм - само ед. 1. Философско учение, което отъждествява бога с природата. 2. Обожествяване на природата.
пацифизъм - само ед. Политическо течение, което се характеризира с проповядване на мир и се обявява срещу всички войни, включително освободите...
песимизъм - само ед. 1. Философски възглед, който включва разочарование от действителността и недоверие към добро или успешно бъдеще. 2. Мрачн...
плеоназъм - мн. плеоназми, (два) плеоназъма, м. Речева конструкция, в която излишно се повтарят близки или еднакви по значение думи. // прил. ...
поблъскам - поблъскаш, св. — вж. поблъсквам.
побърквам - побъркваш, несв. и побъркам, св. 1. В какво. Бъркам за малко време или от време на време. Някой побърква в джоба ми. 2. Остар. Пре...
погърчвам - погърчваш, несв. и погърча, св. 1. Кого. Правя насила грък. 2. Какво. Придавам гръцки характер и особености. — погърчвам се/ погър...
поддържам - поддържаш, несв. 1. Какво/кого. Подпирам, крепя да не падне. Колоните поддържат сградата. 2. Кого/какво. Оказвам подкрепа, поддръж...
подлъгвам - подлъгваш, несв. и подлъжа, св.; кого. Мамя, лъжа, подмамвам.
подпъхвам - подпъхваш, несв. и подпъхна, св.; какво. 1. Пъхам отдолу под нещо. 2. Прен. Давам подкуп. Подпъхвам пари.
подръпвам - подръпваш, несв. и подръпна, св.; какво. 1. Дърпам леко или от време на време. 2. Поемам леко от цигарата или поемам от време на в...
покълнвам - покълнваш, несв. и покълня, св. За растение — пущам кълн.
покъртвам - покъртваш, несв. и покъртя, св. 1. Какво. Къртя малко или от време на време. 2. Прен. Кого. Предизвиквам дълбока жалост, съчувстви...
помръдвам - помръдваш, несв. и помръдна, св. Едва мърдам или мръдвам. Не помръдвам.
популизъм - само ед. Въздействие върху мнението на населението чрез поведение и обещания за мерки, които съответстват на конюнктурните настрое...
поскъпвам - поскъпваш, несв. и поскъпна, св. Ставам по-скъп. Хлябът поскъпва.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: