Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

п м - Намерени са 360 думи от търсенето
пролазвам - пролазваш, несв. и пролазя, св. 1. Започвам да лазя, да пълзя. 2. Какво!кого. Преминавам с лазене, с леко докосване по определена ...
промушвам - промушваш, несв. и промуша, св. 1. Кого/какво. Пробождам. 2. Какво. Прокарвам, като мушкам. Промушвам конец през игла. — промушвам...
пронизвам - пронизваш, несв. и пронижа, св.; кого/какво. 1. Правя тесен и дълъг отвор в тяло или в предмет с помощта на острие, стрела или огн...
прониквам - проникваш, несв. и проникна, св. 1. Преминавам през някаква преграда, препятствие, за да вляза в нещо или за да го достигна. Прони...
проницаем - проницаема, проницаемо, мн. проницаеми, прил. През който може да се проникне; пропусклив. // същ. проницаемост, проницаемостта, ж.
прописвам - прописваш, несв. и пропиша, св. 1. Научавам се да пиша, започвам да пиша. 2. Разг. Започвам да пиша литература (обикн. стихове).
пропуквам - пропукваш, несв. и пропукам, св. 1. Какво. Пукам нещо надълбоко, изцяло. Пропуквам лед. 2. Почвам да пукам, да пращя. Пропукват пу...
пропускам - пропускаш, несв. и пропусна, св. 1. Какво. За материя — позволявам проникване на нещо през себе си. Кожата пропуска вода. Стъклото...
проронвам - проронваш, несв. и пророня, св. Изговарям тихо, едва; продумвам. • Проронвам сълзи. Плача.
прорязвам - прорязваш, несв. и прорежа, св.; какво. 1. Чрез рязане правя отвор или дупка в нещо. Прорязвам плик. 2. Прен. Набраздявам, правя г...
просиявам - просияваш, несв. и просияя, св. 1. Започвам да сияя. Просиявам от радост. 2. Сияя, блестя през нещо. Слънцето просиява през щорите...
прославям - прославяш, несв. и прославя, св.; какво/кого. Правя да придобие слава, известност; възвеличавам, възпявам. — прославям се/прославя...
прослушам - прослушаш, св. — вж. прослушвам.
проспивам - проспиваш, несв. и проспя, св.; какво. 1. Прекарвам определено време в сън. Проспах деня. 2. Прен. Пропускам. Проспах възможността...
простивам - простиваш, несв. и простина, св. Простудявам се, настивам.
проточвам - проточваш, несв. и проточа, св.; какво. 1. Оставям нещо да се влачи. Проточвам пояс. 2. Протакам. Проточвам крака. Проточвам песен...
протривам - протриваш, несв. и протрия, св.; какво. 1. Правя отвор чрез триене; протърквам. Протривам сако на лактите. 2. Трия много, до наран...
процеждам - процеждаш, несв. и процедя, св.; какво. 1. Остар. Прецеждам. 2. Прен. Казвам нещо със стиснати уста, неохотно или злобно. — процеж...
процепвам - процепваш, несв. и процепя, св.; какво. 1. С цепене разделям на две, правя цепнатина. 2. За глас, ек, вик и др. звукове — внезапно...
прошарвам - прошарваш, несв. и прошаря, св.; какво. Правя нещо да стане шарено, пъстро на места. — прошарвам се/ прошаря се. 1. За грозде — за...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: