Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

о---------м - Намерени са 39 думи от търсенето
отсъствувам - отсъствуваш, несв. Отсъствам.
овъшкавявам - овъшкавяваш, несв. и овъшкавея, св. Ставам въшкав.
окървавявам - окървавяваш, несв. и окървавя, св. 1. Каквокого. Напръсквам, обливам с кръв. 2. Какво. Правя да има жертви.
опортюнизъм - само ед. 1. Приспособяване към условията на момента; приспособленчество, безпринципност. 2. Спогодба за извличане на временни обла...
ожесточавам - ожесточаваш, несв. и ожесточа, св.; кого. Правя жесток, довеждам до ожесточение. Моите думи го ожесточиха. - ожесточавам се/ожесто...
озаглавявам - озаглавяваш, несв. и озаглавя, св.; какво. Слагам заглавие. Как озаглави новата си книга?
оксиженирам - оксиженираш, несв. и св.; какво. 1. Окислявам. 2. Запоявам метални части с оксижен. 2. Изрусявам с кислородна вода.
оповестявам - оповестяваш, несв. и оповестя, св.; какво. Съобщавам на всички, разгласявам. Оповестиха резултатите от изборите.
опустошавам - опустошаваш, несв. и опустоша, св. 1. Какво. Правя нещо да стане пусто, да изглежда пустинно; нанасям голяма пакост, вреда. Ураган...
осведомявам - осведомяваш, несв. и осведомя, св.; кого, за кого/за какво. Съобщавам сведения. Той го осведоми за решението си. - осведомявам се/...
освирепявам - освирепяваш, несв. и освирепея, св. Ставам свиреп, ядосвам се много, вбесявам се. Вълкът освирепя от глад. Обидата го накара да ос...
обезболявам - обезболяваш, несв. и обезболя, св.; какво. Правя безболезнено, да не се чувства болка. Обезболявам засегнатото място.
обезверявам - обезверяваш, несв. и обезверя, св.; кого. Лишавам от вяра, от доверие. — обезверявам се/обезверя се. Губя вяра, надежда; отчайвам ...
обезвреждам - обезвреждаш, несв. и обезвредя, св.; кого/какво. Правя безвреден. Обезвреждам противника си. Обезвредих две мини.
обезлесявам - обезлесяваш, несв. и обезлеся, св.; какво. Лишавам от лесове, от гори. При необмислената сеч се обезлесиха големи пространства в п...
обезличавам - обезличаваш, несв. и обезлича, св.; кого какво. Правя безличен, лишавам от индивидуални качества. — обезличавам се/обезлича се. Гу...
обезлюдявам - обезлюдяваш, несв. и обезлюдя, св.; какво. Правя безлюден, лишавам от население. Миграционните процеси обезлюдиха селата. — обезлю...
обезпечавам - обезпечаваш, несв. и обезпеча, св.; какво/кого, с какво. 1. Предоставям достатъчно средства за живот. Обезпечавам материално децат...
обезценявам - обезценяваш, несв. и обезценя, св.; какво. 1. Намалявам стойността на нещо, правя малоценно. 2. Прен. Правя нещо да не се цени. Ин...
обезщетявам - обезщетяваш, несв. и обезщетя, св.; кого. Давам обезщетение.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: