Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

о-р--- - Намерени са 33 думи от търсенето
окръжа - окръжиш, мин. св. окръжих, мин. прич. окръжил, св. — вж. окръжавам.
отръки - нареч. Разг. Удобно, сгодно. • Иде ми отръки. Разг. Умея да правя нещо, сръчен съм.
огриза - огризеш, мин. св. огризах, мин. прич. огризал, св. - вж. огризвам.
опрася - опрасиш, мин. св. опрасих, мин. прич. опрасил, св. - вж. опрасвам.
опружа - опружиш, мин. св. опружих, мин. прич. опружил, св. - вж. опружвам.
отровя - отровиш, мин. св. отрових, мин. прич. отровил, св. - вж. отравям.
обрежа - обрежеш, мин. св. обрязах, мин. прич. обрязал, св. — вж. обрязвам.
обрека - обречеш, мин. св. обрекох, мин. прич. обрекъл, св. — вж. обричам.
обруля - обрулиш, мин. св. обрулих, мин. прич. обрулил, св. — вж. обрулвам.
овреме - нареч. Разг. В необходимия момент или малко преди него. Изчезвай овреме, докато не са те открили тук.
ограбя - ограбиш, мин. св. ограбих, мин. прич. ограбил, св. — вж. ограбвам.
ограда - мн. огради, ж. Съоръжение, издигнато около нещо, за да го предпазва. Около къщата се издигаше висока каменна ограда.
оградя - оградиш, мин. св. оградих, мин. прич. оградил, св. — вж. ограждам.
огрубя - огрубиш, мин. св. огрубих, мин. прич. огрубил, св. — вж. огрубявам.
ожребя - ожребиш, мин. св. ожребих, мин. прич. ожребил, св. — вж. ожребвам.
окриля - окрилиш, мин. св. окрилих, мин. прич. окрилил, св. — вж. окрилявам.
омраза - само ед. Чувство на силна вражда; ненавист.
оправя - оправиш, мин. св. оправих, мин. прич. оправил, св. — вж. оправям.
опраша - опрашиш, мин. св. опраших, мин. прич. опрашил, св. — вж. опрашвам.
опреда - опредеш, мин. св. опредох, мин. прич. опрел, св. — вж. опридам.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: