Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

от--- - Намерени са 48 думи от търсенето
отвъд - нареч. От другата страна на някаква граница; оттатък. Да отидем отвъд.
отвън - нареч. 1. Вън от мястото, в което се намирам. Отвън се чу шум. 2. От други държави, от друго място. Внасям продукти отвън. 3. От в...
откъм - предлог. 1. За посока — от. Откъм къщата се зададе майка му. 2. За отношение към обект — по отношение на. България не е бедна откъ...
откъс - мн. откъси, (два) откъса, м. Част от литературна, филмова или музикална творба, отделена от цялото. В учебника са поместени няколк...
отъня - отъниш, мин. св. отъних, мин. прич. отънил, се. — вж. отънявам.
отъпя - отъпиш, мин. св. отъпих, мин. прич. отъпил, св. — вж. отъпявам.
отава - само ед. Трева, израсла на мястото на окосената.
отдел - мн. отдели, (два) отдела, м. 1. Подразделение на учреждение, влизащо в състава на организирано цяло. Справочен отдел в библиотека....
отида - отидеш, мин. св. отидох, мин. прич. отишъл, св. - вж. отивам.
откос - мн. откоси, (два) откоса, м. Последователност от изстрели, възпроизведени с едно натискане на спусъка на автоматично огнестрелно о...
откуп - мн. откупи, (два) откупа, м. 1. Откупване. 2. Пари или ценности, определени за равностойни на нещо. Искат откуп за отвлечени хора....
отдам - отдадеш, мин. св. отдадох, мин. прич. отдал, св. — вж. отдавам.
отека - отечеш, мин. св. отекох, мин. прич. отекъл, св. — вж. отичам.
отзад - нареч. 1. От задната страна на нещо. Мини отзад в градината. 2. Откъм гърба на нещо, зад гърба.
отказ - мн. откази, (два) отказа, м. 1. Отказване, несъгласие. Получих отказ на молбата си. 2. Прекратяване на действието, спиране на меха...
откак - нареч. Откакто.
отмра - отмреш, мин. св. отмрях, мин. прич. отмрял, св. — вж. отмирам.
отсам - нареч. 1. От тази страна. Мини отсам. 2. От по-близката страна. • Отсам-оттатък. От всички страни.
оттам - нареч. 1. От мястото, за което се говори; от онова място. Оттам се вижда морето. 2. През мястото, за което се говори; през онова м...
отуча - отучиш, мин. св. отучих, мин. прич. отучил, св. — вж. отучвам.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: