Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

отм - Намерени са 38 думи от търсенето
от- - представка. I. В състава на глаголи със значение: 1. Чрез действието се откъсва, отделя част от нещо: отхапвам, отчупвам, отсичам,...
отмра - отмреш, мин. св. отмрях, мин. прич. отмрял, св. — вж. отмирам.
отмия - отмиеш, мин. св. отмих, мин. прич. отмил, св. — вж. отмивам.
отмеря - отмеряш, несв. Отмервам.
отмора - само ед. Почивка, отдих. Кът за отмора.
отмина - отминеш, мин. св. отминах, мин. прич. отминал, св. — вж. отминавам.
отмяна - само ед. Разг. Заместване на някого в работата му. Тя е моята отмяна в домашната работа.
отменя - отмениш, мин. св. отмених, мин. прич. отменил, св. — вж. отменям.
отмъкна - отмъкнеш, мин. св. отмъкнах, мин. прич. отмъкнал, св. — вж. отмъквам.
отмъстя - отмъстиш, мин. св. отмъстих, мин. прич. отмъстил, св. — вж. отмъщавам.
отмалея - отмалееш, мин. св. отмалях, мин. прич. отмалял, св. — вж. отмалявам.
отметка - мн. отметки, ж. Знак, направен на нещо, например при броене; белег, бележка. Сложи отметка в списъка срещу заглавието на всяка про...
отметна - отметнеш, мин. св. отметнах, мин. прич. отметнал, св. — вж. отмятам.
отмивам - отмиваш, несв. и отмия, св.; какво. 1. С миене почиствам. Отми пясъка от краката си. 2. За вода — отнасям пръстта от бреговете; по...
отмирам - отмираш, несв. и отмра, св. Преставам да съществувам, изчезвам постепенно. Старите отношения отмират.
отмразя - отмразиш, мин. св. отмразих, мин. прич. отмразил, св. — вж. отмразявам.
отмятам - отмяташ, несв. и отметна, св. 1. Какво. Отмествам покривало. Отметна одеялото. 2. Какво/кого. Отбелязвам. Отметна учениците, които...
отменям - отменяш, несв. и отменя, св. 1. Какво. Премахвам, спирам валидността на нещо, обявявам за недействително. Отмениха тази наредба. 2...
отмерям - отмеряш, несв. Отмервам.
отместя - отместиш, мин. св. отместих, мин. прич. отместил, св. — вж. отмествам.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: