Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ота - Намерени са 121 думи от търсенето
спотая - спотаиш, мин. св. спотаих, мин. прич. спотаил, се. — вж. спотаявам.
сухота - само ед. Усещане за сухост; сухост. Лекарството предизвиква сухота в устната кухина.
тегота - само ед. Остар. 1. Мъчително състояние на тягост, досада, мъка. 2. Горещо време, в което е трудно да се диша от задух.
широта - мн. широти. 1. Само ед. Голям размах в дейност или голяма свобода, неограниченост. 2. Обикн. мн. шир, ширене.
яснота - само ед. Качество на ясен. Внасям яснота в проблема.
ажиотаж - (фр. agiotage по ит. aggio 'ажио')Фин. Изкуствено понижаване или повишаване цената на борсови ценни книжа със спекулатив...
балотаж - мн. балотажи, (два) балотажа.Повторно гласуване за ограничен брой кандидати, когато при избор никой не е получил предвидените в за...
бишкота - мн. бишкоти, ж.Вид шуплеста крехка бисквита с продълговата форма.
ботаник - мн. ботаници.Специалист по ботаника.
глухота - само ед.1. Пълна или частична загуба на слуха.2. Прен. Отсъствие на шум, движение, живот.
гнусота - само ед. Това, което предизвиква погнуса, отвращение; гадост, мръсотия.
голгота - мн. голготи, ж.1. Само ед. Лобно място, място на мъки и гибел.2. Прен. Мъка, страдание, терзание.
грамота - мн. грамоти, ж.1. Истор. Официален документ от името на владетеля.2. Писмен документ за отличие. Почетна грамота.
грехота - само ед.• Грехота е. Разг. Грешно е, грях е. Грехота е да говориш така.
гъстота - само ед.Качество на гъст. Гъстота на населението. Гъстота на млякото. Гъстота на сиропа.
гальота - (ит. galeota 'вид кораб')Ост. Товарна двуколка с високи колела.
дотация - мн. дотации, ж. Спец. Безвъзмездни суми, отпускани от държавата на отделни предприятия, учреждения и др. за покриване на част от р...
замотая - замотаеш, мин. св. замотах, мин. прич. замотал, св. — вж. замотавам.
котарак - мн. котараци, (два) котарака, м. 1. Самецът на котката. 2. Прен. Пренебр. Похотлив мъж.
красота - мн. красоти, ж. 1. Само ед. Качество на красив. Красотата на природата. Мъжка красота. Душевна красота. 2. Красиви места, красиви ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: