Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

опре - Намерени са 29 думи от търсенето
опра - опреш, мин. св. опрях, мин. прич. опрял, св. — вж. опирам.
опреда - опредеш, мин. св. опредох, мин. прич. опрел, св. — вж. опридам.
допреди - нареч. До определен момент преди момента, в който се говори или за който се говори.
опресня - опресниш, мин. св. опресних, мин. прич. опреснил, св. — вж. опреснявам.
попреча - попречиш, мин. св. попречих, мин. прич. попречил, св. — вж. попречвам.
определя - определиш, мин. св. определих, мин. прич. определил, св. — вж. определям.
попрелка - мн. попрелки, ж. Истор. Седянка с предене, каквито са се правели в миналото.
определям - определяш, несв. и определя, св. 1. Какво.Установявам с точност, изяснявам. Лекарят не можа да определи болестта му. 2. Какво. Пос...
определен - определена, определено, мн. определени, прил. 1. Твърдо установен. Получавам определено възнаграждение. 2. Който не допуска колеба...
попречвам - попречваш, несв. и попреча, св.; на кого/на какво. Ставам причина нещо да не се извърши; осуетявам, възпрепятствам. Попречих му да...
опреснявам - опресняваш, несв. и опресня, св. 1. Какво. Правя да стане пресен; освежавам. 2. Прен. Какво. Възстановявам стари знания, припомням...
неопределен - неопределена, неопределено, мн. неопределени, прил. 1. Който не е точно определен. Неопределено количество. 2. Не съвсем отчетлив;...
определение - мн. определения, ср. 1. Само ед. Определяне. 2. Обяснение, което разкрива същността, смисъла на някакво понятие; дефиниция. 3. Спе...
определям се - 1. Ставам ясен, определен. 2. Намирам положението си, мястото си, предпочитанията си. Трябва да се определиш с кого ще бъдеш по-на...
определеност - определеността, само ед., ж. 1. Качество на определен (в 1 и 2 знач.); ясност, точност. 2. Спец. Граматическо значение на имената ...
опреснителен - опреснителна, опреснително, мн. опреснителни, прил. Който води до опресняване. Опреснителен курс.
предопределя - предопределиш, мин. св. предопределих, мин. прич. предопределил, св. — вж. предопределям.
определителен - определителна, определително, мн. определителни, прил. Който служи за определение или съдържа определение. • Определителен член. С...
предопределен - предопределена, предопределено, мн. предопределени, прил. Предварително определен; предназначен.
предопределям - предопределяш, несв. и предопределя, св.; какво. Предварително определям.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: