Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

они - Намерени са 195 думи от търсенето
оня - — вж. онзи.
оси - ося, осе, мн. оси, прил. Който се отнася до оса. Осе гнездо.
юни - неизм. Шестият месец от календарната година.
ония - — вж. онзи.
пони - мн. понита, ср. 1. Английска порода дребен кон. 2. Прен. Малък, нисък велосипед.
оникс - само ед. Минерал с редуващи се разноцветни пластове, който е разновидност на ахата.
поник - мн. поници, (два) поника, м. Кълн.
тоник - мн. тоници, (два) тоника, м. 1. Само ед. Възгорчива безалкохолна напитка с хинин за освежаване. 2. Порция от тази напитка. 3. Всяк...
агония - мн. агонии.Предсмъртно състояние на организма; предсмъртни страдания, мъки.
амоний - В химията - съединение на азот и водород като съставна част на различни соли.//прил.амониев, амониева, амониево, мн. амониеви.
Адонис - (гр. собств. Adonis по финик. Adon 'бог на умиращата и възраждащата се растителност')1. Мит. Красив момък, обикнат от Аф...
алоним - (англ. allonym по гр. alios 'друг' + onyma 'име')Книж. Друго име на лице, географски обект и др., напр. Стара ...
аноним - (фр. апопуте по гр. апо-nymos 'без име' от ан- + onymos 'име') Изк.1. Автор, който не се подписва под произвед...
афония - (нлат. aphonia по а- + гр. phone 'глас')Мед. 3агубa на гласа.
бонито - (исп. bonito)Зоол. Вид средиземноморски тон.
геоним - (нем. Geonym по гео- + гр. onima 'име')Псевдоним, съдържащ географско название, напр. Климент Охридски.
ебонит - само ед. Твърда гума, получавана при вулканизацията на каучук със сяра, която се използва като изолационен материал. // прил. ебон...
ирония - само ед. 1. Тънка, скрита насмешка, подигравка. Отнасям се с ирония. Говоря с ирония. Убийствена ирония. 2. В литературата — стили...
моникс - само ед. 1. Маса с дупки за билярд. 2. Игра с топки върху такава маса, като целта е топките да влязат в отворите.
монист - мн. монисти, м. Привърженик на монизма.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: