Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

онен - Намерени са 76 думи от търсенето
конен - конна, конно, мн. конни, прил. 1. Който е свързан с кон. Конен спорт. 2. Който се състои от конници. Конен полк. Конна полиция.
законен - законна, законно, мн. законни, прил. 1. Който е според закона; законосъобразен. Законни основания. 2. Който е официален, според за...
гонение - мн. гонения, ср Преследване, тормоз. Подлагам на гонение.
изконен - изконна, изконно, мн. изконни, прил. Изначален. Изконни традиции.
коронен - коронна, коронно, мн. коронни, прил. Който най-много се удава на изпълнител. Коронна роля. Коронно изпълнение. • Коронен съвет. В ...
опонент - мн. опоненти, м. 1. Противник при спор. Използваше различни доказателства, за да убеди опонентите си в своята правота. 2. Определе...
салонен - салонна, салонно, мн. салонни, прил. 1. Който се отнася до салон. 2. Прен. Ирон. Изтънчен, предвзет. Салонен кавалер. Салонни мани...
склонен - склонна, склонно, мн. склонни, прил. Който е почти съгласен с нещо, почти готов да извърши нещо. Склонен съм да купя вашия дял.
гоненица - мн. гоненици, ж.Детска игра, в която един гони останалите с цел да хване някого от тях. Играем на гоненица.
зловонен - зловонна, зловонно, мн. зловонни, прил. Който изпуска лоша миризма. Зловонна яма.
казионен - казионна, казионно, мн. казионни, прил. 1. Който е даден за ползване от държавата; служебен. Казионни дрехи. Казионна квартира. 2....
наклонен - наклонена, наклонено, мн. наклонени, прил. Наведен, полегат. Наклонената кула в Пиза. • Движа се по наклонена плоскост. Ирон. Проп...
шаблонен - шаблонна, шаблонно, мн. шаблонни, прил. 1.Който е изработен по шаблон. 2.Прен. В който липсва оригиналност, изразителност, творчес...
алохтонен - (нем. allochthon, фр. allochtone по гр. alios 'чужд' + chthon, -onos 'земя, почва')Спец. Чужд на почвата, прен...
компонент - мн. компоненти, (два) компонента, м. Съставна част. Лекарството има скъпи компоненти. Компоненти на композицията.
монотонен - монотонна, монотонно, мн. монотонни, прил. 1. Който е с еднакъв, равен тон. Монотонна песен. 2. Прен. Еднообразен, еднакъв, скучен...
незаконен - незаконна, незаконно, мн. незаконни, прил. 1. Противозаконен; който не е съобразен със закона или го нарушава. Незаконно деяние. 2...
преклонен - преклонена, преклонено, мн. преклонени, прил. Който е покорен, послушен.
синхронен - синхронна, синхронно, мн. синхронни, прил. Който се осъществява по едно и също време; едновременен. Синхронно движение. // нареч. ...
склонение - мн. склонения, ср. Спец. В граматиката — система за формално изменение на имената по падеж. Меко склонение.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: