Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

овл - Намерени са 39 думи от търсенето
обновление - само ед. Промяна, която е свързана с привнасяне на нещо ново.
овлажнявам - овлажняваш, несв. и овлажнея, св. Ставам влажен. Очите и овлажняват от щастие.
едновластен - едновластна, едновластно, мн. ед-новластни. прил. Който единствен разполага с властта или при който властта е в ръцете само на едн...
самовластен - самовластна, самовластно, мн. самовластни, прил. 1. Който има неограничена власт. 2. Който не търпи ограничения. В семейството си ...
самовластие - само ед. Еднолична абсолютна власт. Тогава в Русия се установява самовластие.
удовлетворя - удовлетвориш, мин. св. удовлетворих, мин. прич. удовлетворил, св. — вж. удовлетворявам.
единовластен - единовластна, единовластно, мн. единовластни, прил. Едновластен.
единовластие - само ед. Управление, при което цялата власт е в ръцете на едно лице.
пълновластен - пълновластна, пълновластно, мн. пълновластни, прил. Който има пълновластие.
пълновластие - само ед. Пълна, неограничена власт.
робовладелец - мн. робовладелци, м. Богат човек, собственик на роби в ранното класово общество. // прил. робовладелски, робовладелска, робовладел...
удовлетворен - удовлетворена, удовлетворено, мн. удовлетворени, прил. Който е получил удовлетворение. Искането ми е удовлетворено. // същ. удовле...
постановление - мн. постановления ср. 1. Официално разпореждане със сила на закон. Постановление на Министерския съвет. 2. Съдебно решение.
приготовлявам - приготовляваш, несв. Остар. Приготвям.
приготовление - мн. приготовления, ср. Обикн. мн. Предварително приготвяне за нещо; подготовка.
удовлетворявам - удовлетворяваш, несв. и удовлетворя, св. 1. Какво. Задоволявам. Удовлетворявам жаждата си. Удовлетворявам молбата и. 2. Кого. Оказ...
удовлетворение - само ед. 1. Удовлетворяване. 2. Задоволство, доволство от осъществени стремежи, желания. 3. Уважение, признаване на заслуги.
капиталовложение - мн. капиталовложения, ср. 1. Спец. В икономиката — парични разходи за създаване или реконструиране на съществуващи фондове. 2. Пар...
удовлетворителен - удовлетворителна, удовлетворително, мн. удовлетворителни, прил. Който носи удовлетворение; задоволителен. Получава удовлетворителн...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: