Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

обще - Намерени са 13 думи от търсенето
общо - нареч. 1. Заедно, с общи усилия. Работим общо. 2. Без подробности, незадълбочено, повърхностно. Говори общо. • Общо взето. Без да ...
въобще - нареч.Изобщо. Въобще не ме интересува!
общение - само ед. Остар. Делови или приятелски връзки; общуване.
общество - мн. общества, ср. 1. Съвкупност от хора, които са обединени от производствени отношения. Робовладелско общество. 2. Група хора, об...
съобщение - мн. съобщения, ср. 1. Това, което се съобщава; известие. Радиото предаде съобщение за срещата. 2. Обикн. мн. Възможност за общуван...
обобщение - мн. обобщения, ср. Извод, направен въз основа на някакви факти. Философско обобщение.
общежитие - мн. общежития, ср. 1. Група лица, които живеят в общо жилище и ползват общо имущество, но не са семейство. 2. Сградата, в която жи...
обществен - обществена, обществено, мн. обществени, прил. 1. Който е свързан с обществото или става в обществото. Обществен строй. 2. Принадле...
обобществя - обобществиш, мин. св. обобществих, мин. прич. обобществил, св. — вж. обобществявам.
общественик - мн. общественици, м. Човек, който се занимава с обществена дейност; който работи в полза на обществото.
общественост - обществеността, само ед., ж. 1. Качество на обществен. 2. Общество, колектив. Научна общественост.
обобществявам - обобществяваш, несв. и обобществя, св.; какво. Правя нещо обществена собственост; национализирам. Обобществявам производството.
общественичка - мн. общественички, ж. Жена общественик.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: