Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

обе - Намерени са 164 думи от търсенето
обезводнявам - обезводняваш, несв. и обезводня, св.; какво. Лишавам от вода, правя безводен, пресушавам. Хората обезводняват блатата. — обезводня...
обезглавявам - обезглавяваш, несв. и обезглавя, св. 1. Кого. Убивам някого, като отрязвам главата му. Обезглавявам чрез гилотиниране. 2. Прен. Ка...
обезземлявам - обезземляваш, несв. и обезземля, св.; кого. Лишавам от земя.
обезмаслявам - обезмасляваш, несв. и обезмасля, св.; какво. Лишавам от маслено съдържание, намалявам количеството масло. // прил. обезмаслен, обе...
обезпокоявам - обезпокояваш, несв. и обезпокоя, св.; кого. Нарушавам спокойствието, причинявам вълнение. Съобщението ми го обезпокои. — обезпокоя...
обезчестявам - обезчестяваш, несв. и обезчестя, св.; какво кого. 1. Накърнявам честта, достойнството на някого; опозорявам. С постъпката си обезч...
гроздоберачка - мн. гроздоберачки, ж.Жена гроздоберач.
обезсмъртявам - обезсмъртяваш, несв. и обезсмъртя, св.; кого/какво. Правя безсмъртен, увековечавам. В поезията си обезсмърти техния подвиг.
жизнеспособен - жизнеспособна, жизнеспособно, мн. жизнеспособни, прил. Който е способен да живее, да съществува и да се развива.
небоеспособен - небоеспособна, небоеспособно, мн. небоеспособни, прил. Който не е боеспособен. // същ. небоеспособност, небоеспособността, ж.
обезкуражавам - обезкуражаваш, несв. и обезкуража, св.; кого. Лишавам от кураж, от увереност; привеждам в състояние на неувереност. Загубите го об...
обезобразявам - обезобразяваш, несв. и обезобразя, св.; когокакво. Лишавам от естествения външен вид; правя уродлив, безобразен. Ударите обезобраз...
правдоподобен - правдоподобна, правдоподобно, мн. правдоподобни, прил. Който изглежда като истински, правдив; вероятен. Правдоподобна теория. // с...
правоспособен - правоспособна, правоспособно, мн. правоспособни, прил. Който е придобил документ за упражняване на определена професия. Правоспосо...
равнобедреник - мн. равнобедреници, (два) равнобедреника, м. Равнобедрен триъгълник.
приспособенец - мн. приспособенци, м. Човек, който се приспособява към обстоятелствата и нагажда към тях своите възгледи, поведение. // прил. прис...
трудоспособен - трудоспособна, трудоспособно, мн. трудоспособни, прил. Който е способен да се труди. Трудоспособно население. // същ. трудоспособн...
човекоподобен - човекоподобна, човекоподобно, мн. човекоподобни, прил. Който прилича на човек. Човекоподобна маймуна.
обезсърчителен - обезсърчителна, обезсърчително, мн. обезсърчителни, прил. Който обезсърчава.
работоспособен - работоспособна, работоспособно, мн. работоспособни, прил. Който е годен, способен да работи. Работоспособен човек. // същ. работос...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: