Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

о н - Намерени са 19 думи от търсенето
обветрен - обветрена, обветрено, мн. обветрени, прил. Загрубял от вятъра, загорял. Обветрена кожа.
одеколон - мн. одеколони, (два) одеколона, м. Спиртен разтвор на ароматни вещества. • Пикая одеколон. Жарг. Грубо. Държа се надменно.
обединен - обединена, обединено, мн. обединени, прил. Който е свързан в едно цяло; единен. Ако сме обединени, не могат да ни победят. Обедине...
обетован - обетована, обетовано, мн. обетовани, прил. Обещан, желан. • Обетована земя. Място на изобилие и щастие, към което се стремим.
обиколен - обиколна, обиколно, мн. обиколни, прил. Който обикаля, а не се движи направо. По обиколни пътеки. Обиколен маршрут.
обиходен - обиходна, обиходно, мн. обиходни, прил. Който е в обиход; всекидневен, обичаен.
областен - областна, областно, мн. областни, прил. Който е свързан с област (в 1 знач.). Ловеч е областен център. Областно ръководство.
оборотен - оборотна, оборотно, мн. оборотни, прил. Който се отнася до оборот (във 2 и 3 знач.). Оборотни средства. Оборотно жилище.
обособен - обособена, обособено, мн. обособени, прил. 1. Който е отделен, изтъкнат. 2. Спец. В граматиката — интонационно, смислово и сло-вор...
одевешен - одевешна, одевешно, мн. одевешни, прил. Който е бил или е станал преди малко. За одевешния разговор няма да споменаваш пред никого...
одушевен - одушевена, одушевено, мн. одушевени, прил. 1. Който има душа, отнася се към живия свят. 2. Спец. Който се отнася към категорията н...
отвратен - отвратена, отвратено, мн. отвратени, прил. Който е изпитал отвращение от нещо. Отвратен от човешкото безсърдечие. // същ. отвратен...
отправен - отправна, отправно, мн. отправни, прил. Изходен; от който се отправям нанякъде. Отправен пункт.
очеваден - очевадна, очевадно, мн. очевадни, прил. Разг. Съвсем явен; очебиен.
осмостен - мн. осмостени, м. Геометрическо тяло, оградено с осем стени.
отвлечен - отвлечена, отвлечено, мн. отвлечени, прил. 1. Представен теоретически, в обобщение, далечен от сетивата; абстрактен. Отвлечена тео...
откровен - откровена, откровено, мн. откровени, прил. 1. Който не крие мислите и намеренията си; искрен, чистосърдечен. 2. Който не съдържа т...
отсрещен - отсрещна, отсрещно, мн. отсрещни, прил. Който е разположен отсреща. На отсрещния бряг.
очевиден - очевидна, очевидно, мн. очевидни, прил. Който е явен, не се нуждае от доказване; безспорен, несъмнен. Очевиден напредък.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: