Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

н------- - Намерени са 405 думи от търсенето
навъждам - навъждаш, несв. и навъдя, св.; какво. Разг. Въдя в голямо количество. Навъди какви ли не гадини. - навъждам се/навъдя се. 1. Въдя ...
нарастък - мн. нарастъци, (два) нарастъка, м. Ненормално увеличаване на някоя част от растителен или животински организъм; израстък.
натъркам - натъркаш, св. - вж. натърквам.
набъбвам - набъбваш, несв. и набъбна, св. 1. Увеличавам обема си поради влага, раздувам се. Семената набъбнаха след дъжда. 2. Прен. Увеличава...
набъркам - набъркаш, св. — вж. набърквам.
наведнъж - нареч. От един път, изцяло. Лапнах цялата филия наведнъж.
навървям - навървяш, несв. и навървя, св.; какво. Нанизвам нещо на връв или конец. — навървям се/навървя се. Разг. Само мн. Подреждаме се еди...
навъртам - навърташ, несв. и навъртя, св. 1. Навивам, завивам. 2. Разг. Изминавам. Навъртях 100 километра. — навъртам се/навъртя се. Стоя бли...
навършея - навършееш, мин. св. навършах, мин. прич. навършал, св. — вж. навършавам.
навъсвам - навъсваш, несв. и навъся, св.; какво. Намръщвам. Навъсвам вежди. — навъсвам се/ навъся се. Заставам с намръщено лице. Много си се ...
нагръдки - само мн. Украса за предната част на дрехи, шита с разноцветни конци.
нагълтам - нагълташ, св. — вж. нагълтвам.
надзърна - надзърнеш, мин. св. надзърнах, мин. прич. надзърнал, св. — вж. надзървам.
надлъжен - надлъжна, надлъжно, мн. надлъжни, прил. Който е по дългата страна. Надлъжно сечение.
надъхвам - надъхваш, несв. и надъхам, св. 1. Какво. Дъхам върху нещо. 2. Прен. Кого. Внушавам, настройвам, влияя, подстрекавам.
нажънвам - нажънваш, несв. и нажъна, св. Жъна определено количество от нещо. — нажънвам се/ нажъна се. Жъна до пълно насищане.
назъбвам - назъбваш, несв. и назъбя, св.; какво. Правя зъбци върху нещо, правя неравен. Назъбих ножицата.
накъдето - нареч. и съюз. Към което място, в каквато посока. Тръгвам, накъдето кажеш.
накъдрям - накъдряш, несв. и накъдря, св; какво. Правя нещо да стане къдраво, на вълни. Накъдрих косата си.
накълцам - накълцаш, св. — вж. накълцвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: