Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

н-б---- - Намерени са 22 думи от търсенето
набъбна - набъбнеш, мин. св. набъбнах, мин. прич. набъбнал, св. — вж. набъбвам.
набърже - нареч. Без да се бавя, без много внимание. Набърже замина.
набързо - нареч. Набърже.
набърча - набърчиш, мин. св. набърчих, мин. прич. набърчил, св. — вж. набърчвам.
набъхтя - набъхтеш и набъхтиш, мин. св. набъхтах и набъхтих, мин. прич. набъхтал и набъхтил, св. — вж. набъхтвам.
наблизо - нареч. Недалече, близо до. Стигам навреме в училище, защото живея наблизо.
набожен - набожна, набожно, мн. набожни, прил. Който вярва в бога и изпълнява всички религиозни обреди. Набожна жена. // същ. набожност, наб...
нобелов - нобелова, нобелово, мн. нобелови, прил. • Нобелова награда. Международна парична награда за научни постижения, литература и заслуг...
набеден - набедена, набедено, мн. набедени, прил. 1. Когото са набедили; обвинен незаслужено. 2. Прен. Провъзгласен за някакъв, без да има з...
набавям - набавяш, несв. и набавя, св.; какво. Доставям достатъчно от нещо, задоволявам някаква нужда. Набавих всички необходими пособия за ...
набарам - набараш, св. — вж. набарвам.
набивам - набиваш, несв. и набия, св.; какво/кого. 1. Бия, удрям нещо, за да го вкарам навътре или да го надяна. Набивам колове в земята. На...
набирам - набираш, несв. и набера, св. 1. Какво. Вземам, събирам определено количество от нещо. Набрах една кошница ябълки. 2. Кого. Събирам...
наблажа - наблажиш, мин. св. наблажих, мин. прич. наблажил, св. — вж. наблажвам.
наближа - наближеш, мин. св. наблизах, мин. прич. наблизал, св. — вж. наблизвам.
набруля - набрулиш, мин. св. набрулих, мин. прич. набрулил, св. — вж. набрулвам.
набутам - набуташ, св. — вж. набутвам.
набухам - набухаш, св. — вж. набухвам.
небивал - небивала, небивало, мн. небивали, прил. Който не се е случвал по-рано; неочакван, рядък. Това е небивал успех за нас.
небелен - небелена, небелено, мн. небелени, прил. 1. Който е с обвивката си, не е белен. Ям небелени ябълки. 2. Който не е избелван. Небелен...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: