Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нен - Намерени са 320 думи от търсенето
демаркационен - демаркационна, демаркационно, мн. демаркационни, прил. Който установява, определя граница; разделителен, разграничителен. • Демарк...
присъединение - мн. присъединения, ср. Съединение, присъединяване.
първостепенен - първостепенна, първостепенно, мн. първостепенни, прил. Който е на първо място, с първа степен по качество, важност. Първостепенна ...
инвестиционен - инвестиционна, инвестиционно, мн. инвестиционни, прил. Който се отнася до инвестиция. Инвестиционен капитал.
кулминационен - кулминационна, кулминационно, мн. кулминационни, прил. Който е достигнал кулминацията си. Кулминационен момент. Кулминационна точк...
разпространен - разпространена, разпространено, мн. разпространени, прил. Широко известен. Разпространено мнение.
антикорозионен - (по анти- + корозия)Хим. Който предпазва от химическо въздействие.
безапелационен - безапелационна, безапелационно, мн. безапелационни.Който не допуска, не търпи възражения; категоричен.// същ. безапелационност.
самосъхранение - само ед. Защита и запазване на собственото здраве, живот, личност, талант и др. Механизми за самосъхранение. Самосъхранение на кул...
катраненочерен - катраненочерна, катраненочерно, мн. катраненочерни, прил. Който е с черен цвят като катран.
компенсационен - компенсационна, компенсационно, мн. компенсационни, прил. Който се отнася до компенсация. Компенсационни средства.
кратковременен - кратковременна, кратковременно, мн. кратковременни, прил. Който трае кратко време. Кратковременен престой.
организационен - организационна, организационно, мн. организационни, прил. Който се отнася до организация, до подготовката и провеждането на нещо. ...
противозаконен - противозаконна, противозаконно, мн. противозаконни, прил. Който противоречи на закона.
словоизменение - само ед. Спец. В граматиката — изменение на формата на думите според граматическите им значения.
преждевременен - преждевременна, преждевременно, мн. преждевременни, прил. Който става преди необходимото време. Преждевременно раждане. Преждеврем...
коленопреклонен - коленопреклонна, коленопреклонно, мн. коленопреклонни, прил. 1. За молба или молитва — който е горещ, силен. Имам една коленопрекл...
разпространение - само ед. Разпространяване.
първобитнообщинен - първобитнообщинна, първобитнообщинно, мн. първобитнообщинни, прил. Който се отнася до първобитната организация на обществото в общ...
книгоразпространение - само ед. Дейност по разпространяване на книги. Работя в книгоразпространението.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: