Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нен - Намерени са 320 думи от търсенето
разединение - мн. разединения, ср. Разединяване.
разклонение - мн. разклонения, ср. Клон, отклонение.
сензационен - сензационна, сензационно, мн. сензационни, прил. Който предизвиква сензация. Сензационен успех. Сензационна новина. //нареч. сенза...
преклонение - само ед. Почит, покорство.
хетерогенен - хетерогенна, хетерогенно, мн. хетерогенни, прил. Нееднороден, разносъставен, смесен. Хетерогенно общество. // същ. хетерогенност, ...
притеснение - обикн. ед. Качество, състояние на притеснен и на притеснителен. Изпитвам притеснение.
благосклонен - благосклонна, благосклонно, мн. благосклонни, прил.Който проявява или изразява добро разположение, одобрение към някого или нещо./...
дистанционен - дистанционна, дистанционно, мн. дистанционни, прил. 1. Който се извършва от дистанция, от разстояние. Дистанционно управление. 2. ...
същевременен - същевременна, същевременно, мн. същевременни, прил. Който се извършва по същото време. // нареч. същевременно. Той пишеше и същевр...
безцеремонен - безцеремонна, безцеремонно, мн. безцеремонни.Който е извън допустимите граници на вежливост и приличие.// нареч. безцеремонно.// с...
едновременен - едновременна, едновременно, мн. едновременни, прил. Който става в едно и също време с друг. Едновременни действия. // нареч. еднов...
канцерогенен - канцерогенна, канцерогенно, мн. канцерогенни, прил. Спец. В медицината — който поражда рак.
рекреационен - рекреационна, рекреационно, мн. рекреационни, прил. Който е свързан с възстановяване силите на човека, изразходени в трудовия проц...
равнораменен - равнораменна, равнораменно, мн. равнораменни, прил. За лост, везни — с еднакво дълги страни.
равностранен - равностранна, равностранно, мн. равностранни, прил. Който е с еднакви, равни страни. Равностранен триъгълник. // същ. равностранно...
раздразнение - мн. раздразнения, ср. Силна възбуда, предизвикана от отрицателни преживявания. Обхванат от раздразнение.
разностранен - разностранна, разностранно, мн. разностранни, прил. 1. Спец. Който има различни по големина страни. Разностранен триъгълник. 2. Пр...
чуждестранен - чуждестранна, чуждестранно, мн. чуждестранни, прил. Който принадлежи на чужда страна или се отнася до чужда страна. Чуждестранен п...
своевременен - своевременна, своевременно, мн. своевременни, прил. Който се извършва в необходимия момент. Своевременна намеса. // нареч своеврем...
дестилационен - дестилационна, дестилационно, мн. дестилационни, прил. Който се отнася до дестилация. Дестилационен апарат.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: