Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нез - Намерени са 60 думи от търсенето
без - предлог.1. За означаване на отсъствие.2. За означаване на недостиг.Без да. Съюз.За въвеждане на подчинено изречение за начин, коет...
не- - представка. 1. В прилагателни имена, наречия и глаголи образува дума с ново, противоположно на мотивиращата дума значение: неприят...
неи - и ней лично мест. Остар. На нея.
нея - — вж. тя.
тез - — вж. този.
низ - низът, низа, мн. низи и низове, (два) низа, м. Наниз, редица от еднородни предмети. Два низа жълтици красяха шията и. Низ от грешк...
онез - — вж. онзи.
онези - — вж. онзи.
генеза - само ед.Генезис.
гнездо - мн. гнезда, ср.1. Жилище на птица, направено от самата нея от клечки, сламки, кал и пр. Щъркелово гнездо. Лястовиче гнездо.2. Прен...
незван - незвана, незвано, мн. незвани, прил. Който се явява, без да е поканен; невикан, неканен. Незвани гости.
гнездя - гнездиш, мин. св. гнездих, мин. прич. гнездил, несв.1. За птица — правя си гнездо. Те гнездят веднага щом пристигнат.2. За птица —...
незрял - незряла, незряло, мн. незрели, прил. 1. Който не е узрял; зелен. Незрели ябълки. 2. Прен. Млад, неопитен. 3. Прен. Необмислен, нед...
амнезия - само ед.В медицината-загубване или отслабване на памета.
нездрав - нездрава, нездраво, мн. нездрави, прил. 1. Който не е напълно здрав; болнав. Нездрав вид. 2. Прен. Който е вреден за здравето. Нез...
незнаен - незнайна, незнайно, мн. незнайни, прил. Който не се знае, неизвестен, таен. Живее в незнайно място. Незнайна сила.
генезис - само ед.Произход, история на зараждането.
неземен - неземна, неземно, мн. неземни, прил. Необичаен, изключителен, свръхестествен. Неземна красота. Неземна сила.
анамнеза - само ед.Спец. Медицинско описание на заболяването на един болен по сведения на самия него или близките му.
акинезия - (лат. acinesia от гр. akinesia)Мед. Неподвижност, парализа.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: