Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

на-и-- - Намерени са 20 думи от търсенето
накипя - накипиш, мин. св. накипях, мин. прич. накипял, св. - вж. накипявам.
насиля - насилиш, мин. св. насилих, мин. прич. насилил, св. - вж. насилвам.
набича - набичиш, мин. св. набичих, мин. прич. набичил, св. — вж. набичвам.
навидя - навидиш, мин. св. навидях, мин. прич. навидял, св. — вж. навиждам.
навиря - навириш, мин. св. навирих, мин. прич. навирил, св. — вж. навирвам.
надире - нареч. Разг. Назад.
накича - накичиш, мин. св. накичих, мин. прич. накичил, св. — вж. накичвам.
налице - нареч. 1. В съчетание с глагола съм. Има ме в наличие, тук съм. Целият състав е налице. Доказателствата са налице. 2. При плетене ...
намина - наминеш, мин. св. наминах, мин. прич. наминал, св. — вж. наминавам.
нанижа - нанижеш, мин. св. нанизах, мин. прич. нанизал, св. — вж. нанизвам.
напиша - напишеш, мин. св. написах, мин. прич. написал, св. — вж. написвам.
нарина - наринеш, мин. св. наринах, мин. прич. наринал, св. — вж. наривам.
насила - нареч. Принудително, по чужда воля, с насилие. Вкараха го насила в операционната.
насиня - насиниш, мин. св. насиних, мин. прич. насинил, св. — вж. насинявам.
насипя - насипеш, мин. св. насипах, мин. прич. насипал, св. — вж. насипвам.
насита - само ед. Състояние, в което някой не изпитва нужда от нищо и е в пълно задоволство. Пих до насита. Няма насита.
наситя - наситиш, мин. св. наситих, мин. прич. наситил, св. — вж. насищам.
натиря - натириш, мин. св. натирих, мин. прич. натирил, св. — вж. натирвам.
натиск - само ед. 1. Наблягане, притискане. 2. Въздействие, принуда за извършване на нещо. Икономически натиск. Обществен натиск.
нацист - мн. нацисти, м. Привърженик на нацизма. // прил. нацистки, нацистка, нацистко, мн. нацистки.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: