Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нас------ - Намерени са 23 думи от търсенето
настръхна - настръхнеш, мин. св. настръхнах, мин. прич. настръхнал, св. - вж. настръхвам.
настъпвам - настъпваш, несв. и настъпя, св. 1. Какво/кого. Стъпвам отгоре, върху нещо или някого. Настъпи змията и тя го ухапа. 2. Срещу кого/...
настървен - настървена, настървено, мн. настървени, прил. Раздразнен, ожесточен.
насъбирам - насъбираш, несв. и насъбера, св.; какво/ кого. Събирам доста, в голямо количество. Насъбрах интересни книги.
насъсквам - насъскваш, несв. и насъскам, св. 1. Какво. Карам куче да нападне някого. 2. Прен. Кого. Внушавам омраза към някого, подтиквам към ...
наслоявам - наслояваш, несв. и наслоя, св.; какво. Натрупвам на слоеве, напластявам.
насолявам - насоляваш, несв. и насоля, св. 1. Какво. Соля, колкото е необходимо, в достатъчна степен. Насолих месото. 2. Прен. Разг. Кого. Кар...
насрочвам - насрочваш, несв. и насроча, св.; какво. Определям момент, в който ще се извърши нещо. Насрочиха си среща в 17 часа. Насрочиха пъту...
настойник - мн. настойници, м. Лице, което временно изпълнява родителски права върху малолетни или представлява родителите им пред някакви вла...
настойчив - настойчива, настойчиво, мн. настойчиви, прил. 1. Който много настоява; упорит, твърд. Настойчив човек. 2. Настоятелен, който изиск...
настоявам - настояваш, несв. и настоя, св. Искам твърдо и последователно нещо да стане. Настоявам да посетим този музей. Настоявам за повишава...
настоятел - настоятелят, настоятеля, мн. настоятели, м. Член на настоятелство.
настройка - мн. настройки, ж. Настройване (в 1 и 2 знач.). Правя настройка на китарата. Фина настройка.
наслагвам - наслагваш, несв. и наслагам, св.; какво. 1. Слагам в голямо количество, много. Наслагаха телефони във всички кабинети. 2. Слагам н...
наседя се - наседиш се, мин. св. наседях се, мин. прич. наседял се, св. — вж. наседявам се.
население - само ед. Жителите на дадена територия. Местно население.
населявам - населяваш, несв. Живея в определено място, негов обитател съм. Много животни населяват нашите гори.
насилница - мн. насилници, ж. Жена насилник.
насинявам - насиняваш, несв. и насиня, св. 1. Какво. Правя нещо да стане синьо. Насиних дрехите. 2. Кого/какво. Със силен удар правя синина на...
наследник - мн. наследници, м. 1. Лице, което получава наследство. 2. Прен. Продължител на нечия дейност.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: