Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

надз - Намерени са 15 думи от търсенето
над- - представка. I. В състава на глаголи със значение: 1. Действието се извършва върху горната част на нещо: надписвам, надстройвам и д...
надзор - само ед. 1. Наблюдаване, надзираване. Под лекарски надзор. 2. Група лица, организирани за наблюдение над нещо. Прокурорски надзор.
надзема - надземеш, мин. св. надзех, мин. прич. надзел, св. — вж. надземам.
надзърна - надзърнеш, мин. св. надзърнах, мин. прич. надзърнал, св. — вж. надзървам.
надзорен - надзорна, надзорно, мн. надзорни, прил. Който упражнява надзор.
надземам - надземаш, несв. и надзема, се. Надвземам.
надземен - надземна, надземно, мн. надземни, прил. Който се намира на повърхността на земята или над земята. Надземни съоръжения.
надзървам - надзърваш, несв. и надзърна, св. Надзъртам еднократно или поединично.
надзъртам - надзърташ, несв. Надничам отвисоко, отгоре или отстрани; внимателно и предпазливо гледам. Надзъртам през оградата в чуждия двор.
надзорник - мн. надзорници, м. 1. Лице, което упражнява надзор. 2. Техническо лице, което поддържа и ремонтира съоръжения.
надзорница - мн. надзорници, ж. Жена надзорник.
надзвезден - надзвездна, надзвездно, мн. надзвездни, прил. Който е разположен над звездите; обхващащ целия свят. Надзвездни светове.
надзиравам - надзираваш, несв.; какво/ кого. Наглеждам някого или нещо, за да го контролирам и проверявам. Надзиравам група затворници.
надзирател - надзирателят, надзирателя, мн. надзиратели, м. Лице, което надзирава някого или нещо. Тъмничен надзирател. // прил. надзирателски,...
надзирателка - мн. надзирателки, ж. Жена надзирател.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: