Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

м--- - Намерени са 83 думи от търсенето
млък - междум. Мълчи! Млъквай! Не говори!
мъдо - мн. мъде и мъди, ср. Тестис.
мъка - мн. мъки, ж. 1. Силна душевна или телесна болка; страдание. 2. Тегло, труден живот. 3. Усилие. С мъка си пробивахме път през гъста...
мъст - мъстта, само ед., ж. Ответно действие за причинено зло; възмездие, отмъщение. Жажда за мъст.
мътя - мътиш, мин. св. мътих, мин. прич. мътилл, несв.; какво. 1. Правя да стане мътен. Мътя виното. 2. Прен. Раздвижвам, обърквам, вълну...
мъча - мъчиш, мин. св. мъчих, мин. прич. мъчил, несв. 1. Кого/какво. Правя да страда, причинявам болка, мъка; изтезавам. Мъча животните. ...
може - можеше, мин. прич. можело, несв.; безл. 1. Възможно е. Може да се направи за един ден. 2. Разрешено е, позволено е. Тук може да се...
море - мн. морета и моря, ср. 1. Голямо пространство, изпълнено със солена вода, обикн. част от океан. Бурно море. 2. Прен. Голямо количе...
моря - мориш, мин. св. морих, мин. прич. морил, несв.; кого/какво. 1. Причинявам умора. 2. Причинявам мор, смърт. 3. Предизвиквам мъка, с...
мощи - само мн. Изсъхнали останки от светци, считани за чудотворни. • Живи мощи. Много слаб човек.
мезо - Първа съставка в сложни думи, която означава средна стойност или средно положение: мезодерма, мезостих.
месо - мн. меса, ср. 1. Част от тялото на убито животно, мускулни тъкани, които се използват за приготвяне на храна. Печено месо. Телешко...
мило - нареч. Любезно, сърдечно, вежливо, с обич. Тя се усмихна мило. — мило ми (или ти, му, и, ни, ви, им) е. Жално ми е, свидно ми е. М...
мимо - предлог. Остар. Покрай, освен, извън, въпреки.
миро - само ед. Благовонно масло, употребявано в християнските обреди.
мито - мн. мита, ср. Налог, такса, която се събира за внасяне и изнасяне на стоки. Вносни мита.
мога - можеш, мин. св. можах, мин. прич. можал и могъл, несв. 1. Имам способност, в състояние съм да върша нещо. Мога да дойда. 2. Знам, ...
мода - мн. моди, ж. Съвкупност от привички, предпочитания и вкусове за формите на предметите от бита и за облеклото, които господстват пр...
мока - само ед. Качествено арабско кафе.
моля - молиш, мин. св. молих, мин. прич. молил, несв. 1. Кого, за какво. Обръщам се с молба; зова. призовавам. Моля те за помощ. 2. В реч...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: