Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

мно - Намерени са 36 думи от търсенето
тъмно - само ед. Неосветено място или тъмната част от денонощието. • По тъмно. 1. Много рано сутрин. 2. Много късно вечер. • По тъмно. 1. ...
гумно - мн. гумна, ср.Диал. Харман.
много - нареч. 1. В голямо количество; достатъчно количество. Много книги. 2. В голяма степен. Говори много добре. • За много години. Разг...
множа - множиш, мин. св. множих, мин. прич. множил, несв.; какво. Увеличавам броя на нещо. Множа успехите си. — множа се. Размножавам се, ...
тъмно- - Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който е с наситен основен цвят, напр. тъмночервен, тъмнозелен, тъмносин, тъмно...
много- - Първа съставна част на сложни думи със значение голямо количество, голяма степен, голям брой, напр. многогласен, многоброен, много...
множко - нареч. Разг. Доста, достатъчно, много.
умножа - умножиш, мин. св. умножих, мин. прич. умножил, св. — вж. умножавам.
множимо - мн. множими, ср. Спец. При действие умножение в математиката — първата величина, която се умножава.
мнозина - нареч. Като същ. Много хора. Мнозина са пътували до там.
намножа - намножиш, мин. св. намножих, мин. прич. намножил, св. — вж. намножавам.
немного - нареч. В неголямо количество; малко, леко. Немного на брой.
тъмнокож - тъмнокожа, тъмнокожо, мн. тъмнокожи, прил. Който има тъмна кожа. Тъмнокожо население.
множител - множителят, множителя, мн. множители, (два) множителя, ср. Спец. При действие умножение в математиката - втората величина, с която...
многобой - многобоят, многобоя, мн. многобой, (два) многобоя, м. Спортно съревнование, което включва няколко спортни дисциплини.
размножа - размножиш, мин. св. размножих, мин. прич. размножил, св. — вж. размножавам.
премного - нареч. Прекалено много.
предимно - нареч. Преди всичко, главно, най-вече. Чета предимно български книги.
многочлен - мн. многочлени, (два) многочлена, м. Спец. Алгебричен израз, който е сума или разлика от няколко едночлена.
множество - мн. множества, ср. 1. Само ед. Голямо количество от нещо. Множество случаи. 2. Спец. Съвкупност от елементи в математиката, обедин...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: