Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лот - Намерени са 38 думи от търсенето
лотария - само ед. 1. Разиграване на вещи или пари по предварително продадени билети с номера. Билет за лотария. Участвам в лотария. 2. Прен...
пилотаж - само ед. Изкуството да се управлява летателен апарат или състезателен автомобил. Демонстрация на висш пилотаж.
пилотка - мн. пилотки, ж. Мека военна униформена шапка за пилот.
топлота - само ед. Душевна топлина, задушевност, сърдечност, близост. Отнасям се е топлота към тях.
гилотина - мн. гилотини, ж.1. Механизъм със специален нож, който пада и обезглавява осъден на смърт.2. Спец. В техниката — нож, прикрепен на ...
полиглот - мн. полиглоти, м. Човек, който владее много езици.
флотилия - мн. флотилии, ж. 1. Група военни кораби, които действат заедно в един воден басейн. 2. Малка група кораби.
автопилот - мн. автопилоти, (два) автопилота.Устройство за автоматично управление на летателна машина.
алотропия - (фр. allolropie по гр. alios 'друг' + iropos 'начин')Хим. Свойство на някои елементи да се явяват в свободно с...
балотирам - балотираш, несв. и св.; за кого или кого.Подлагам на балотаж.
пилотирам - пилотираш, несв. и св.; какво. Управлявам летателен апарат или състезателен автомобил.
сплотявам - сплотяваш, несв. и сплотя, св.; кого. Правя да бъдат в единство, единодушни; съединявам, обединявам. Опасността сплотява всички. О...
полиглотка - мн. полиглотки, ж. Жена полиглот.
иглотерапия - само ед. Иглолечение.
бридж белот - само ед.Игра на карти за две двойки играчи разновидност на белота.
злотворство - мн. злотворства, ср. Злосторничество.
топлотехника - само ед. Област от науката и техниката, която изучава методите и принципите за получаване, преобразуване, пренасяне и използване н...
светлотехника - само ед. Спец. Теория и практика на приложението на светлината.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: