Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лка - Намерени са 267 думи от търсенето
билкар - билкарят, билкаря, мн. билкари.Човек, който събира билки и лекува с тях.
веялка - мн. веялки, ж.Машина за отделяне на зърното от плявата.
втулка - мн. втулки, ж.Спец. Машинна част с форма на неголям кух цилиндър.
вулкан - вулкани, (два) вулкана, м.Конусовидна планина, хълм, на чийто връх има кратер, чрез който от земните недра от време на време изри...
доилка - мн. доилки, ж. Уред за механично доене на животни.
дрелка - мн. дрелки, ж. Вид инструмент, ръчен или електрически, за пробиване на дупки.
ябълка - мн. ябълки, ж. 1. Овощно дърво от семейство розоцветни, което ражда слабо кисели или сладки плодове с кълбовидна форма.2. Плод от ...
калкан - мн. калкани, (два) калкана, м, 1. Вид морска риба с плоско елипсовидно тяло, по което има костни плочки. 2. Тясна външна стена на ...
поилка - мн. поилки, ж. Съд, в който се поят домашни животни.
сделка - мн. сделки, ж. Взаимен договор за изпълнение на нещо (напр. покупко-продажба и др.). Търговска сделка. Изгодна сделка. Сключвам сд...
сеялка - мн. сеялки, ж. Машина за сеене. Редова сеялка.
алказар - (исп. alcazar от ар.)1. Укрепен дворец на арабски владетел в Испания.2. Обществена сграда в такъв стил.
бесилка - мн. бесилки.Дървено приспособление от два стълба с въжена примка за изпълняване на смъртно наказание чрез обесване.
буталка - мн. буталки.Истор. Тесен, конусовиден дървен съд, в който ръчно се бута (бие) мляко , докато се получи масло.
бутилка - мн. бутилки.Стъклено шише с тясно гърло.
бухалка - мн. бухалки.1. Късо плоско дърво за бухане (удряне) на пране.2. Ръчна граната с дръжка.3. Дървен уред, който се използва в някои с...
висилка - мн. висилки, ж.Спец. Гимнастически спортен уред — лост на две подпори, който е на определена височина.
висулка - мн. висулки, ж.1. Дребен предмет, окачен или пришит да виси.2. Само мн. Вледенени капки вода, които висят; шушулка.
гъдулка - мн. гъдулки, ж.Народен музикален инструмент с три или четири струни, на който се свири с лък.// същ. умал. гъдулчица, мн. гъдулчиц...
жителка - мн. жителки, ж. Жена жител.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: