Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лица - Намерени са 55 думи от търсенето
виелица - мн. виелици, ж.Снежна буря.
гърлица - мн. гърлици, ж.1. Разг. Само ед. Дифтерия, лошо гърло. Гърлицата да те хване!2. Диал. Гургулица.
къклица - само ед. Плевел по житата, който пуска малки черни семки.
кашлица - само ед. Изкарване на силна струя въздух от устата, придружено с характерен шум, причинено от заболяване на дихателните органи. Ця...
кралица - мн. кралици, ж. 1. Владетелка в монархическа страна. Английската кралица. 2. Съпруга на крал. 3. Прен. Най-изявена в някоя област ...
петлица - мн. петлици, ж. Значка, която се пришива към яката на униформена дреха.
полицай - полицаят, полицая, мн. полицаи, м. Човек, който работи в полицията.
столица - мн. столици, ж. Главен град в страна, в който се намират органите на държавната власт — парламент, президент, правителство. // при...
таблица - мн. таблици, ж. Списък от цифрови или други данни, които са разположени по колонки или в графи. Таблица за умножение.
биволица - мн. биволици.Женски бивол, чието мляко има висока масленост.
изполица - само ед. При частно селско стопанство - имот, даден или взет за обработване срещу половината от продукцията. Давам на изполица. Вз...
огърлица - мн. огърлици, ж. Накит, който се поставя на шията; наниз, гердан. Перлена огърлица.
щръклица - мн. щръклици, ж. Голяма полска муха, която ходи по говедата.
кобилица - мн. кобилици, ж. 1. Истор. Дъгообразно извито дърво с длабове в двата края, което се е поставяло на рамото за носене на бакъри, ко...
кирилица - само ед. 1. Една от двете старобългарски азбуки, наречена така по името на Константин-Кирил Философ. 2. Азбуката, която с незначит...
киселица - мн. киселици, ж. 1. Дива ябълка, както и плодовете и. 2. Нещо, което е с много кисел вкус. Тия сливи са истински киселици.
навалица - мн. навалици, ж. Тълпа, блъсканица. Загубиха се в навалицата.
върволица - мн. върволици, ж.Множество от хора или предмети, които се движат един след друг, в редица. Днес е върволица от хора.
глаголица - мн. глаголици, ж.Название на първата българска азбука, създадена от Константин-Кирил през IX век.
гургулица - мн. гургулици, ж.Подобна на гълъб прелетна птица, която живее по горите и градините.// същ. умал. гургуличка, мн. гургулички, ж.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: