Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

литера - Намерени са 8 думи от търсенето
литератор - мн. литератори, м. Специалист по литература.
алитерация - мн. алитерации.В литературата - повторение на едни и същи по звучене съгласни звукове, което се използва като поетическо средство.
литература - само ед. 1. Съвкупност от писмени произведения на един народ, на една епоха или изобщо. Събитието е отбелязано в литературата от т...
литераторка - мн. литераторки, ж. Жена литератор.
литературовед - мн. литературоведи, м. Специалист, учен по литературознание. // прил. литературоведски, литературоведска, литературоведско, мн. ли...
транслитерация - само ед. Спец. В езикознанието - предаване на букви от една азбука чрез букви от друга азбука, без оглед на оригиналния им изговор...
литературоведка - мн. литературоведки, ж. Жена литературовед.
литературознание - само ед. Наука за художествената литература. Постиженията на нашето литературознание.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: