Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лав - Намерени са 145 думи от търсенето
озаглавявам - озаглавяваш, несв. и озаглавя, св.; какво. Слагам заглавие. Как озаглави новата си книга?
православие - само ед. Източното християнско вероизповедание.
подзаглавие - мн. подзаглавия, ср. Второ, уточняващо заглавие на книга, филм и др.
православен - православна, православно, мн. православни, прил. Който се причислява към православието. Православна църква.
пустославие - само ед. Стремеж към слава; тщеславие.
славословие - мн. славословия, ср. Славословене.
дебелоглавие - само ед. Пренебр. Прекалена упоритост, твърдоглавие.
твърдоглавец - мн. твърдоглавци, м. Разг. Твърдоглав човек.
твърдоглавие - само ед. Липса на отстъпчивост, на желание за съгласие, на покорство; упоритост, непреклонност, дебелоглавие, инат. Проявявам твър...
твърдоглавка - мн. твърдоглавки, ж. Разг. Твърдоглава жена.
мореплавател - мореплавателят, мореплавателя, мн. мореплаватели, м. Лице, което пътешества по море. // прил. мореплавателски, мореплавателска, мо...
обезглавявам - обезглавяваш, несв. и обезглавя, св. 1. Кого. Убивам някого, като отрязвам главата му. Обезглавявам чрез гилотиниране. 2. Прен. Ка...
славянизирам - славянизираш, несв. и св.; кого/ какво. Придавам славянски характер на някого или на нещо. — славянизирам се. Придобивам славянски...
главозамайвам - главозамайваш, несв. и главозамая, св.; кого.Правя така, че някой да загуби чувство за реалност, да се възгордее, да се самозабрав...
твърдоглавост - твърдоглавостта, ж., само ед. Твърдоглавие.
корабоплаване - само ед. Водно съобщение, водно плаване. Речно корабоплаване. Морско корабоплаване.
южнославянски - южнославянска, южнославянско, мн. южнославянски, прил. Който се отнася до южните славяни.
въздухоплаване - само ед.Теория и практика на придвижването по въздуха на апарати, по-леки от въздуха.
дебелоглавщина - само ед. Пренебр. Дебелоглавие.
твърдоглавство - само ед. Твърдоглавие.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: