Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

к-------я - Намерени са 31 думи от търсенето
концепция - мн. концепции, ж. 1. Становище, гледище, разбиране по някой проблем. Концепция за света. Концепция за живота. 2. Теоретически зами...
какофония - само ед. 1. Спец. В музиката — хаотично натрупване на тонове, неприятно за слушане. 2. Разг. Шум, създаван от хаотични викове на х...
каросерия - мн. каросерии, ж. Дървена или метална конструкция към превозно средство, в която се поставя товарът. Камионът е с голяма каросерия...
категория - мн. категории, ж. 1. Най-общото понятие, отразяващо съществени свойства и отношения между явленията в действителността. Морално-ет...
кинология - само ед. Дял от зоологията, който изучава кучетата. // прил. киноложки, киноложка, киноложко, мн. киноложки. Киноложка изложба.
комарджия - мн. комарджии, м. Човек, който обича да играе комар.
комасация - само ед. Спец. Групиране на земеделски земи за повишаване на производителността им.
компресия - само ед. Спец. Сгъстяване, свиване на газ, за да се повишат налягането и температурата му.
комутация - само ед. Промяна, смяна, размяна.
конвекция - само ед. Спец. Във физиката — пренасяне на топлина чрез естественото движение на частиците на дадена среда (газ, вода). Водата се ...
конвенция - мн. конвенции, ж. Договор, спогодба между държави по правни, икономически и др. въпроси. Митническа конвенция. Конвенция за труда.
конверсия - само ед. 1. Изменение, промяна (на функции или условия). 2. Спец. В банковото дело — промяна в условията на предишен държавен заем...
конвулсия - мн. конвулсии, ж. Гърч, спазъм на отделна част или на цялото тяло. Разтърсен съм от конвулсии. // прил. конвулсивен, конвулсивна, ...
кондукция - само ед. Топлопроводимост.
конфекция - само ед. 1. Облекло, изработено серийно, по стандартни образци. Този завод произвежда конфекция за износ. Фабрика за мъжка конфекц...
конюгация - само ед. Спец. В биологията — полов процес при някои водорасли и при инфузориите.
кооптация - само ед. Включване на нови членове в състава на изборен орган без избори.
копулация - само ед. Спец. 1. В биологията — полов процес при организмите — сливане на два полови индивида при низшите или на две полови клетк...
корелация - само ед. Връзка, зависимост, съотношение между понятия и явления. Корелация между органите на организма. Корелация между звуковете...
коронация - само ед. Тържествена церемония за възлагане на короната на нов монарх; коронясване.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: